Endoskopický webinár povedie MUDr. Róbert Rapčan

Medzinárodný webinár intervenčných endoskopických techník na chrbtici vrátane streamovaných záznamov z endoskopických operácií prebehne 18. februára pod vedením medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics a európskeho školiteľa MaxMoreSpine System MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, ako hlavného prezentujúceho a operatéra, a európskeho neurochirurga so špecializáciou na miniinvazívne spinálne techniky prof. Dr. Karlo Houra.

Teoretickú časť webinára uvedie svojou prednáškou prof. Dr. Karlo Houra, ktorý sa ako renomovaný neurochirurg so špecializáciou v miniinvazívnych technikách a operáciách lumbálnej a cervikálnej chrbtice zameria na endoskopický prístup v oblasti diskov (platničiek) L5/S1 a vykoná porovnanie technických aspektov transforaminálneho a interlaminárneho prístupu.

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, otvorí v rámci prednáškového bloku tému významu precíznej diagnostiky chrbtice pred endoskopickým výkonom a ďalej sa bude venovať oblasti endoskopických výkonov s využitím transforaminálneho prístupu. V praktickej časti webinára vykoná v rámci live cases (priamy prenos z operácií) endoskopické výkony týkajúce sa hernií diskov L5/S1 laterálne, L4/L5 laterálne a foraminálneho prístupu při hernii diskov L5/S1 po otvorenej chirurgickej operácii.

Odborná edukačná akcia sa usporadúva pod záštitou najväčšieho francúzskeho distribútora chrbticových implantátov a vybavenia pre spinálnu chirurgiu FRANCE RACHIS a európskeho výrobcu a distribútora inštrumentária pre spinálnu chirurgii MaxMoreSpine System.

Reportáž z endoskopických operácií ako aj priebehu webinára prinesieme v následujúcich aktualitách. 


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia