Edukačný meeting lekárov EuroPainClinics

299 | 2 min

Pracovné stretnutie lekárov EuroPainClinics pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics, spojené so vzdelávacím ultrazvukovým workshopom prebehlo v polovici marca vo Vysokých Tatrách.

Pracovno-edukačný meeting prebiehal pod patronátom MUDr. Róberta Rapčana, medicínskeho riaditeľa

Počas dvojdňového programu mali lekári možnosť spoločne diskutovať o rade medicínskych tém každodennej klinickej praxe. Zamerali sa na zhodnotenie a zefektívňovanie klinických algoritmov a štandardov liečby bolesti chrbta vrátane implementácie nových relevantných parametrov, otvorili tému nových liečebných postupov a technológií a v neposlednom rade sa venovali aj ďalšiemu rozvoju koncepcie systematického interného vzdelávania, odborného publikovania a prednáškových aktivít. V prednáškovom bloku sa lekári sústredili na konkrétne otázky medicínskych problematík ako napríklad diskogénnej bolesti, regeneratívnej medicíny či denervačných techník.

Ultrazvukový workshop lekárov EuroPainClinics

Edukačnú časť meetingu vyplnil interný vzdelávací ultrazvukový workshop. Ultrazvukovú diagnostiku a praktický nácvik vyšetrenia vykonávali lekári na USG prístrojoch talianskej firmy ESAOTE. Pri školení sa dôkladne zamerali na anatomické štruktúry, ktoré sú častými zdrojmi bolesti, ako hlava, krk, hrudník a rameno, ďalej panvová a abdominálna oblasť a dolná a horná končatina.

Pracovné stretnutie, ktoré na záver poskytlo aj priestor na menší oddych a relaxáciu, bolo vyhodnotené ako veľmi prínosná a efektívna aktivita, ktorá priniesla nové poznatky a dôležité impulzy pre ďalšiu prácu lekárov. Ďakujeme všetkým účastníkom aj organizátorom.

Priestor na oddych na záver stretnutia aktívne využili niektorí z našich vyznávačov zimných športov:)