Článok lekárov EuroPainClinics publikoval karentový časopis Wiener Klinische Wochenschrift

Ďalší z významných úspechov klinického výskumu predstavuje odborný článok špecialistov EuroPainClinics o endoskopickom výkone epiduroskopie, ktorý publikoval prestížny karentový časopis Wiener Klinische Wochenschrift – The Central European Journal of Medicine.

Epiduroskopia je terapeutická, ale zároveň tiež diagnostická metóda pri riešení patologických zmien v epidurálnom priestore. Autori v článku predstavujú úspešné výsledky výskumu efektivity výkonu epiduroskopie u dvoch skupín pacientov s diagnostikovaným syndrómom zlyhanej operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom), a to za vykonaní mechanickej adheziolýzy u jednej skupiny a s aplikáciou liečiva navyše u skupiny druhej. Výskum sledoval vývoj zmien u pacientov po 6 a 12 mesiacoch od výkonu prostredníctvom licencovaného dotazníka EQ-5D-5L, ktorým je s ohľadom na kvalitu života pacientov s chronickou bolesťou analyzovaných päť parametrov (pohyblivosť, sebaobsluha, stav pri výkone bežných činností ako práca, štúdium, koníčky; bolesť / ťažkosti a stav úzkosti alebo depresie) vrátane aktuálneho zdravotného stavu.


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia