Článok lekárov EuroPainClinics publikoval karentový časopis Wiener Klinische Wochenschrift

1249 | 1 min

Ďalší z významných úspechov klinického výskumu predstavuje odborný článok špecialistov EuroPainClinics o endoskopickom výkone epiduroskopie, ktorý publikoval prestížny karentový časopis Wiener Klinische Wochenschrift – The Central European Journal of Medicine.

Epiduroskopia je terapeutická, ale zároveň tiež diagnostická metóda pri riešení patologických zmien v epidurálnom priestore. Autori v článku predstavujú úspešné výsledky výskumu efektivity výkonu epiduroskopie u dvoch skupín pacientov s diagnostikovaným syndrómom zlyhanej operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom), a to za vykonaní mechanickej adheziolýzy u jednej skupiny a s aplikáciou liečiva navyše u skupiny druhej. Výskum sledoval vývoj zmien u pacientov po 6 a 12 mesiacoch od výkonu prostredníctvom licencovaného dotazníka EQ-5D-5L, ktorým je s ohľadom na kvalitu života pacientov s chronickou bolesťou analyzovaných päť parametrov (pohyblivosť, sebaobsluha, stav pri výkone bežných činností ako práca, štúdium, koníčky; bolesť / ťažkosti a stav úzkosti alebo depresie) vrátane aktuálneho zdravotného stavu.