Časopis Bolest publikoval odborný článok MUDr. Martina Grigera a MUDr. Juraja Mláku

1318 | 1 min

EuroPainClinics

V novom čísle časopisu Bolest č. 2/2017 bol publikovaný odborný článok „Technické aspekty epiduroskopie“ autorov MUDr. Martina Grigera, vedúceho lekára EuroPainClinics® v Bratislave, a MUDr. Juraja Mláku, vedúceho lekára EuroPainClinics® v Košiciach.

Autori sa v článku komplexne zaoberajú epiduroskopiou ako významnou diagnostickou a liečebnou metódou chronickej bolesti, ktorá sa prejavuje po operácii chrbta, najčastejšie ako dôsledok FBSS – syndrómu zlyhania operačnej liečby s následným vznikom epidurálnej fibrózy (väzivových zrastov) v epidurálnom priestore.

Časopis ďalej zverejnil Správu o 2. medzinárodnom kadáverovom workshope, ktorý usporiadal EuroPainClinics® v spolupráci s Anatomickým ústavom LF UK v Bratislave začiatkom tohto marca.

Zdroj: Tigis, Bolesť č. 2/2017

Odborný článok nájdete tu 

Správu o kadáverovom workshope nájdete tu

Bolest_obalka_2_2017_navrh