Fyzioterapeutický workshop Björna Aasu prebehol v Bardejove

1160 | 3 min

EuroPainClinics

Začiatkom júna sme v EuroPainClinics® v Bardejove opäť privítali vzácneho hosťa, švédskeho fyzioterapeutického špecialistu Björna Aasu, MaSci., RPT, ktorý tu viedol dvojdňový praktický workshop pre slovenských a českých lekárov na tému analýzy teoretického pozadia pohybovej dysfunkcie. Okrem mnohých teoretických poznatkov mali účastníci príležitosť individuálne sa zapojiť do konkrétnych situácií. V priebehu workshopu bolo individuálne vyšetrených 14 pacientov s rôznymi typmi pohybových ťažkostí v rôznych štádiách, na ktorých Björn Aasa demonštroval presné diagnostické výkony vrátane stanovenia zdravotnej indikácie a odporúčania konkrétnej liečby v podobe konkrétnych ukážok a nácviku terapeutických cvikov na mieste. Workshop sa stretol s veľmi aktívnym záujmom prítomných lekárov, pre ktorých táto forma ďalšieho vzdelávania priniesla viacero podnetov pre ich ďalšiu prax, a takisto aj s pozitívnym ohlasom vyšetrených pacientov, pričom niektorí z nich zaznamenali úľavu od bolesti už po procedúre.
V EuroPainClinics® dbáme na komplexný prístup v liečbe pacienta a sme potešení, že vďaka našej spolupráci so švédskymi odborníkmi môžeme pacientom ponúknuť ďalšie riešenie formou fyzioterapeutickej liečby.

Bjorn_I

Bojrn_II

Bjorn_III

Aasa BjornBjörn Aasa, MaSci, RPT, je certifikovaný fyzioterapeut so špecializáciou na bolesť pohybového aparátu. V odbore fyzioterapie získal titul Master of Science na univerzite v Umeå. V rámci doktorandského štúdia sa ako člen univerzitného výskumného tímu podieľa na mnohých vedeckých projektoch a klinických štúdiách, napr. na tému rehabilitácie pacientov s nociceptívnou mechanickou bolesťou dolnej časti chrbta, dôležitosti motorickej kontroly a kontroly pohybu pri vyhodnocovaní a rehabilitácii u pacientov s poruchami pohybového aparátu či vzťahom medzi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletálnou bolesťou. V roku 2015 získal cenu „JOSPT 2015 Excellence in Research“ odborného časopisu Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy v kategórii vedeckých ocenení. Dlhodobo sa venuje výučbe manuálnej ortopedickej terapie a porúch pohybového aparátu. V rokoch 2009 až 2015 bol prezidentom švédskej organizácie Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.