2. kadáverový workshop prebehne v dňoch 4. a 5. marca v Bratislave

Druhý medzinárodný kadáverový workshop usporadúva EuroPainClinics® v dňoch 4. a 5. marca v spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity Komenského v Bratislave. Kľúčovou témou sú diagnostické a terapeutické prístupy vrátane pokročilých endoskopických výkonov pri závažných bolestivých stavoch bedrovej a krčnej chrbtice. Profesionálny seminár nadväzuje na úspešný minuloročný prvý workshop, ktorý sa stretol s mimoriadnym ohlasom a priniesol množstvo prínosných podnetov pre klinickú prax. V tomto roku sa v Anatomickom ústave v Bratislave stretne vyše tridsať európskych lekárov – špecialistov na liečbu bolesti a ďalších lekárskych odborov ako neurológia, reumatológia, neurochirurgia, ortopédia a pod. Program dvojdňového workshopu zahŕňa sériu odborných interaktívnych prednášok zameraných na vedecké základy anatómie, patofyziológiu a epidemiológiu bolestivých stavov a praktický výcvik jednotlivých techník. Odbornými garantmi profesionálneho workshopu sú MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics® a doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislave. Ako hlavní inštruktori a prednášajúci sa predstavia dr. Sherdil Nath (Švédsko), dr. Anthony Hammond (Veľká Británia), dr. Stefan Hellinger (Nemecko) a MUDr. Róbert Rapčan, FIPP (Slovenská republika). V prednáškovej časti vystúpi ďalej MUDr. Juraj Mláka, vedúci lekár EuroPainclinics® v Košiciach. Workshop je akreditovaný Slovenskou lekárskou komorou (SLK). cadaver-2nd

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia