2. kadáverový workshop prebehne v dňoch 4. a 5. marca v Bratislave

1251 | 2 min

EuroPainClinics

Druhý medzinárodný kadáverový workshop usporadúva EuroPainClinics® v dňoch 4. a 5. marca v spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity Komenského v Bratislave. Kľúčovou témou sú diagnostické a terapeutické prístupy vrátane pokročilých endoskopických výkonov pri závažných bolestivých stavoch bedrovej a krčnej chrbtice.

Profesionálny seminár nadväzuje na úspešný minuloročný prvý workshop, ktorý sa stretol s mimoriadnym ohlasom a priniesol množstvo prínosných podnetov pre klinickú prax. V tomto roku sa v Anatomickom ústave v Bratislave stretne vyše tridsať európskych lekárov – špecialistov na liečbu bolesti a ďalších lekárskych odborov ako neurológia, reumatológia, neurochirurgia, ortopédia a pod. Program dvojdňového workshopu zahŕňa sériu odborných interaktívnych prednášok zameraných na vedecké základy anatómie, patofyziológiu a epidemiológiu bolestivých stavov a praktický výcvik jednotlivých techník.

Odbornými garantmi profesionálneho workshopu sú MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics® a doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislave. Ako hlavní inštruktori a prednášajúci sa predstavia dr. Sherdil Nath (Švédsko), dr. Anthony Hammond (Veľká Británia), dr. Stefan Hellinger (Nemecko) a MUDr. Róbert Rapčan, FIPP (Slovenská republika). V prednáškovej časti vystúpi ďalej MUDr. Juraj Mláka, vedúci lekár EuroPainclinics® v Košiciach. Workshop je akreditovaný Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

cadaver-2nd