TLAČOVÁ SPRÁVA: Druhý kadáverový workshop zacieli na pokročilé intervenčné techniky

1296 | 5 min

EuroPainClinics

Bratislava 2. 3. 2017     EuroPainClinics®, odborný garant partnerských a spolupracujúcich pracovísk intervenčnej liečby bolesti, usporadúva v dňoch 4. a 5. marca v spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity Komenského v Bratislave druhý medzinárodný kadáverový workshop. Ústrednou témou sú diagnostické a terapeutické prístupy vrátane pokročilých endoskopických výkonov pri závažných bolestivých stavoch bedrovej a krčnej chrbtice. 

EuroPainClinics_CW

Dvojdňový workshop, ktorý privíta viac než dvadsať európskych lekárov mnohých medicínskych špecializácií, zahŕňa sériu interaktívnych prednášok zameraných na základy anatómie, patofyziológiu a epidemiológiu bolestivých stavov a praktický výcvik spinálnych intervenčných technik na kadáverových modeloch. Cieľom workshopu je tréning komplexného posúdenia a zhodnotenia najefektívnejšieho diagnostického a terapeutického prístupu k pacientom, ktorí trpia pokročilými bolesťami dolnej časti chrbta alebo bolesťou krčnej chrbtice.

Odbornými garantmi kadáverového workshopu sú MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislave. Ako hlavní inštruktori a prednášajúci sa predstavia Dr. Sherdil Nath (Švédsko), Dr. Anthony Hammond (Veľká Británia), Dr. Stefan Hellinger (Nemecko), MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a MUDr. Juraj Mláka (Slovenská republika).

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, uvádza k hlavnej myšlienke projektu: „Pracovné multidisciplinárne stretnutie tohto typu potvrdzuje aktívny záujem o teoretickú bázu znalostí z odboru intervenčnej liečby bolesti a ich aplikáciu v klinickej praxi. Teší nás, že prostredníctvom vzdelávacích projektov a vysokokvalitnej edukácie EuroPainClinics® môže náš medzinárodný lekársky tím spoločne zdieľať a odovzdávať medicínske poznatky, rozsiahle profesionálne skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti miniinvazívnych a endoskopických techník ďalším špecialistom, a to v širokom tuzemskom i zahraničnom meradle.“

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislave, ktorý je hlavným partnerom workshopu, doplňuje: „Som veľmi rada, že Anatomický ústav môže participovať na workshope medzinárodného charakteru. Je to tiež dôkaz toho, že bez detailných znalostí anatómie ako základného medicínskeho odboru nie je možná úspešná klinická prax.“

V priebehu intenzívneho programu budú otvorené o. i. témy diskogénnej bolesti, rádiofrekvenčnej denervácie lumbálnych a cervikálnych facetových kĺbov, lumbálnej diskografie, intradiskálneho ošetrenia medzistavcových platničiek s posteriórnou denerváciou, endoskopickej diskektómie, epiduroskopie a neurostimulácií.

Partnermi druhého kadáverového workshopu sú ďalej spoločnosti elliquence (USA), Medtronic (Slovenská republika) a AMS Group (Taliansko), poprední dodávatelia a výrobcovia medicínskych technológií, prístrojov a inštrumentáriá pre výkon chirurgických spinálnych techník.

Druhý kadáverový workshop je prestížnou udalosťou, prostredníctvom ktorej EuroPainClinics® potvrdzuje svoju vysokú odbornosť a vynikajúce klinické výsledky, ktoré v odbore intervenčnej algeziológie trvalo dosahuje. Konkrétne výsledky z workshopu sa stanú súčasťou zdrojových poznatkov znalostnej platformy pre ich ďalšie využitie v každodennej praxi všetkých pracovísk EuroPainClinics®. Odborný workshop je akreditovaný Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

———————-

Hlavní partneri projektu:
EuroPainClinics®– odborný garant partnerských a spolupracujúcich klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti so špecializáciou na miniinvazívne a endoskopické výkony. Pracoviská využívajúce znalostnú platformu EuroPainClinics® poskytujú vysokoodbornú lekársku starostlivosť s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov úľavou od bolesti, minimalizácie užívania liekov a rýchleho návratu do aktívneho života. Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society). www.europainclinics.com Anatomický ústav je jedným z najväčších ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s dlhodobou históriou a stopami, ktoré zanechal významný slovenský anatóm prof. Július Ledényi-Ladziansky. Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je dať študentom medicíny čo najväčší základ anatómie ľudského tela. Bez znalosti anatómie nie je možné ani študovať na LF, ani liečiť, ani skúmať. Toto štúdium je možné do detailov realizovať vďaka darcom, ktorí sa rozhodli, že ich telo bude po ich smrti slúžiť na tento účel. www.fmed.uniba.sk

Media monitoring

https://www.webnoviny.sk/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/

https://bleskovespravy.sk/2017/03/02/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/

https://ekonomickydennik.sk/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky

https://www.epiestany.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://euronovinky.eu/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/

https://fotonovinky.sk/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/

https://www.hlohovecko.sk/?m=agentura_clanok&id=80286

https://inforaj.sk/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/

https://www.kysucky-infoexpres.sk/1200446-druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://sportx.sk/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/?utm_source=self&utm_medium=podtext&utm_campaign=podtext

https://spravy.pozri.sk/clanok/Druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/1141814

https://banskabystrica.virtualne.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://lionline.sk/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky/

https://bratislava.virtualne.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://trnava.virtualne.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://nitra.virtualne.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://banovce.virtualne.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://martin.virtualne.sk/spravodajstvo/spravodajstvo/spravy.html

https://kosice.virtualne.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://michalovce.virtualne.sk/spravodajstvo/druhy-kadaverovy-workshop-zacieli-na-pokrocile-intervencne-techniky.html

https://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1456512

https://www.protext.cz/zprava.php?id=26576

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/novinky/kadaverovy-workshop-miniinvazivni-spinalni-techniky_36312.html

https://www.rssmonitor.cz/clanky/zdravi/7458-druhy-kadaverovy-workshop-zacili-na-pokrocile-intervencni-techniky/

https://pravednes.cz/student.news

https://pravednes.cz/RapcanRobert.profil