MUDr. Róbert Tirpák, vedúci lekár EuroPainClinics® v Prahe

1334 | 2 min

EuroPainClinics

EuroPainClinics® v Prahe je špičkovým špecializovaným pracoviskom pre liečbu chronickej bolesti, ktoré poskytuje vysoko odbornú lekársku starostlivosť  pacientom s dlhodobou bolesťou chrbta nielen z Prahy, ale celej Českej republiky už od roku 2013. V medailóniku vám predstavujeme osobnosť MUDr. Róberta Tirpáka, vedúceho lekára pražského pracoviska.

Vedúcim lekárom partnerského pracoviska EuroPainClinic v Prahe je MUDr. Róbert Tirpák, špecialista na liečbu bolesti, atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista, certifikovaný inštruktor kurzov Prvej pomoci pre lekárov vedených pod European Resuscitation Council (Európskou resuscitačnou radou) a certifikovaný akupunkturista. Špecializačnú skúšku získal MUDr. Tirpák ďalej v odbore manuálnej a myoskeletálnej medicíny.

V rámci svojej klinickej praxe pôsobil mnoho rokov v prestížnych klinických zariadeniach vo Veľkej Británii (napr. Chesterfield Royal Hospital, Homerton University Hospital, North Middlesex University Hospital a Royal Brompton Hospital v Londýne, Royal Shrewsbury Hospital, Hereford County Hospital, a i.). Je členom Českej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej komory, medzinárodnej spoločnosti pre intervenčnú liečbu chrbtice SIS (Spine Intervention Society) a ďalej členom odbornej Spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti ČLS JEP, Českej lekárskej akupunkturistickej spoločnosti ČLS JEP a Spoločnosti pre myoskeletálnu medicínu ČLS JEP.

tirpak2-sk