XXIV. Slovenské dialógy o bolesti s aktívnou účasťou EuroPainClinics®

1190 | 2 min

EuroPainClinics

Stredoslovenské Bojnice sa v dňoch 10. – 11. júna stávajú hostiteľom prestížneho lekárskeho kongresu slovenských dialógov o bolesti, kde sa v rámci odborného programu predstavia tiež lekárski špecialisti EuroPainClinics®.

Hlavnou témou kongresu, ktorý organizuje Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSČLB), je akútna a chronická bolesť, na ktorú nadväzuje tematika intevenčnej algeziologie a paliatívnej medicíny. Jeho zámerom je spoločné stretnutie odbornej lekárskej verejnosti, na ktorom môžu byť aktívnou formou odovzdaných aktuálnych poznatkov daných odborov s cieľom ich využitia v každodennej praxi. Kongres je akreditovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME).

Tematický blok Intervenčnej algeziológie prebehne za významnej podpory EuroPainClinics® ako jedného z edukačných garantov, a jeho predsedami sú Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., A Medical Director EuroPainClinics® MUDr. Róbert Rapčan, FIPP. Hlavné odborné oznámenie na túto problematiku prednesú naši prední špecialisti – MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, (Endoscopic facet denervation – inicial experience), MUDr. Michal Venglarčík, Ph.D., (Možnosti intervenčnej algeziológie v liečbe cervikálnych vertebrogénnych syndrómov) a MUDr. Martin Griger (Komplexné možnosti pri riešení radikulárnej bolesti na alegeziologickom pracovisku). Vzdelávací program ukončí spoločné diskusné forum algeziologov.

Usporiadateľ sa koncepciou kongresu zároveň pripája k odkazu a aktivitám medzinárodných spoločností IASP (International Association for the Study of Pain) a EFIC (European Pain Federation), ktoré vyhlásili rok 2016 rokom Boja proti bolesti kĺbov. K tomuto odkazu sa hlásime aj v EuroPainClinics®.