8. kongres World Institute of Pain, New York

993 | 1 min

EuroPainClinics

V dňoch 23.-25. mája prebieha v New Yorku 8. Kongres inštitúcie World Institute of Pain (WIP) – medzinárodné stretnutie špecialistov na intervenčné liečbu bolesti z radov lekárov, vedeckých pracovníkov a nelekárskeho personálu. Odborný program kombinuje prednáškové konferencie, diskusné pléna a praktické workshopy na tému posledných aktualít v liečbe bolesti na základe medicíny založenej na dôkazoch a najlepších praktických skúseností vo všetkých relevantných odboroch.

Súčasťou kongresu sú špecializačné intervenčné skúšky pre FIPP Instructors a examines, ktorých sa zúčastní lekársky riaditeľ EuroPainClinics® MUDr. Róbert Rapčan, držiteľ prestížneho certifikátu inštitúcie WIP – FIPP (Fellow of Interventional Pain Practise). Stane sa tak historicky prvým inštruktorom pre Slovenskú republiku a Českú republiku a členom skúšobnej komisie medzinárodných skúšok FIPP.