8. kongres World Institute of Pain, New York

V dňoch 23.-25. mája prebieha v New Yorku 8. Kongres inštitúcie World Institute of Pain (WIP) – medzinárodné stretnutie špecialistov na intervenčné liečbu bolesti z radov lekárov, vedeckých pracovníkov a nelekárskeho personálu. Odborný program kombinuje prednáškové konferencie, diskusné pléna a praktické workshopy na tému posledných aktualít v liečbe bolesti na základe medicíny založenej na dôkazoch a najlepších praktických skúseností vo všetkých relevantných odboroch. Súčasťou kongresu sú špecializačné intervenčné skúšky pre FIPP Instructors a examines, ktorých sa zúčastní lekársky riaditeľ EuroPainClinics® MUDr. Róbert Rapčan, držiteľ prestížneho certifikátu inštitúcie WIP – FIPP (Fellow of Interventional Pain Practise). Stane sa tak historicky prvým inštruktorom pre Slovenskú republiku a Českú republiku a členom skúšobnej komisie medzinárodných skúšok FIPP.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia