Workshopy „Advanced in Pain Therapy“ prebehli vo Frankfurte nad Mohanom

81 | 6 min

Pod záštitou Interventional Pain Academy sa v dňoch 19. a 20. apríla vo Frankfurte nad Mohanom uskutočnili dva medzinárodné kadaverové workshopy na tému pokročilých techník a prístupov vrátane využitia ultrazvuku a fluoroskopie v intervenčnej liečbe bolesti. Príležitosť na účasť na jedinečnej edukačnej akcii využilo viac ako päťdesiat špecialistov z celého sveta.

Workshopy vzdelávacej akadémie Interventional Pain Academy (IPA) ponúkli vysoko kvalitný edukačný program vedený skúsenými inštruktormi av hlavných témach zacielili na oblasti anatómie a patofyziológie, indikačné kritériá pacientov, technológiu a inovácie produktov a terapeutických postupov a praktický výcvik. Počas dvoch dní workshopy privítali účastníkov z Nemecka, Anglicka, Islandu, Talianska, Českej republiky, Slovenska, Litvy, USA, Poľska, Rakúska a Francúzska. Najvyššia kvalita vzdelávacieho projektu bola potvrdená inštitúciou World Institute of Pain, jednej z popredných svetových autorít v oblasti vzdelávania lekárov zaoberajúcich sa liečbou chronickej bolesti.

Odborným garantom workshopov bol popredný intervenčný špecialista MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., zakladateľ IPA. Výučbu zabezpečil vzdelávací tím inštruktorov a prednášajúcich, odborníkov v oblasti intervenčných techník a ďalších špecializácií. Každý kurz bol koncipovaný do prednáškovej časti, ktorá predstavila teoretické poňatie hlavných výukových tém a následne praktické výcvikové časti, ktorá prebiehala na jednotlivých stanovištiach pod vedením inštruktorov. Počet výcvikových staníc umožnil veľmi dôkladné individuálne preškolenie všetkých účastníkov a ponúkol dostatočný priestor na vzájomnú diskusiu a výmenu skúseností.

Prednáškový blok začal medzinárodný odborník prof. Dr. Sudhir Diwan, DABIPP, FIPP, „key opinion leader“ v oblasti intervenčnej liečby bolesti a prezident Advanced Spine on Park Avenue New York, s prezentáciou “Basivertebral nerve denervation”, v ktorej sa úzko zameral na veľmi aktuálnu tému denervácie bazivertebrálnych nervov. Od vlaňajšej jesene je táto intervenčná metóda dostupná aj pre pacientov v Európe a pracoviská EuroPainClinics sú prvými v strednej Európe, ktorá ju zaviedla do klinickej praxe.

Ďalšie prezentácie sa ujal špecialista na intervenčnú liečbu MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, prvý držiteľ medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP v Českej republike a vedúci lekár EuroPainClinics Praha, ktorý sa v prednáške „SI and Facet joint denervation“ zameral na aktuálnu tému denervácie sakroiliakálneho (SI) kĺbu a facetových kĺbov. V odbornej prednáške sa podelil najmä o svoje skúsenosti z každodennej klinickej praxe.

Svetovo uznávaný odborník prof. Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA, vo svojej prednáške „ReActiv8®-Restorative Neurostimulation“ predstavil novinku metódy restoratívnej neurostimulácie. Poskytol komplexný prehľad o inovatívnom neurostimulátore periférnych nervov ReActiv8®, ktorý na workshop poskytla spoločnosť Mainstay Medical. Jeho prednáška zaznamenala mimoriadny ohlas, o čom svedčila aj vysoká frekvencia účastníkov na príslušnom stanovisku, kde si mohli túto aplikáciu vyskúšať.

Popredný intervenčný špecialista MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., vo svojej prednáške „Endoscopic discectomy from A to Z“ sa podrobne zameral na postup a nuansy pokročilej intervenčnej procedúry endoskopickej diskektómie, ktorú ako popredný medzinárodný odborník s niekoľkými tisíckami realizovaných endoskopických výkonov v súčasnosti vyučuje po celom svete.

Sériu prednášok uzavrel prof. Dr. Håkan Alfredson, PhD., s odborným oznámením „Achilles & patellar tendon disorders“, v ktorom sa venoval poruchám Achillovej a patelárnej šľachy. Profesor Alfredson je jedným z popredných svetových odborníkov špecializujúcich sa na liečbu chronických bolestí šliach vrátane športových zranení, ktorej sa venuje viac ako tridsať rokov.

V praktickej časti workshopu účastníci pracovali v dvoch skupinách a k dispozícii mali šesť pracovných staníc. Každé stanovište zastrešovali dvaja skúsení inštruktori, ktorí poskytovali poradenstvo a podporu pri výcviku.

Jedným zo stanovíšť, ktoré zaznamenalo najväčší záujem, bolo pracovisko, kde bola po prvýkrát v Európe možnosť vyskúšať si v praxi denerváciu bazálneho nervu. Prácu na tomto stanovisku viedli inštruktori prof. Dr. Sudhir Diwan a MUDr. Michal Matias, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics pre Českú republiku.

Na ďalších stanovištiach mohli účastníci získať praktické skúsenosti s intervenčnými postupmi, ako napríklad endoskopická diskektómia pod vedením MUDr. Juraja Mláky, FIPP, EDRA, J@blace a kryodenervácie facetových kĺbov, a ReActiv8® restoratívnej neurostimulácie pod vedením profesora Dr. Ashisha Shettyho. Ďalšia stanica sa zamerala na výkon denervácie SI kĺbov s využitím kombinácie endoskopie a kryoterapie, ktorú viedli MUDr. Michal Adam, FIPP, a MUDr. Ľubomír Poliak, FIPP, špecialisti EuroPainClinics.

Na samostatnej stanici mali účastníci možnosť otestovať v praxi unikátne zariadenie EvouTouch 7StarScope – prístrojovú novinku, ktorá pre precízne vizuálne zobrazenie kombinuje endoskopickú a ultrazvukovú technológiu. Výcvik prezentoval a viedol MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, ktorý prístroj využíva vo svojej klinickej praxi na pracovisku EuroPainClinics v Bardejove. Na tejto stanici zároveň prebiehal výcvik praktického vyšetrenia Achillovej a patelárnej šľachy pod vedením prof. Håkana Alfredsona.

Oba workshopy boli účastníkmi vysoko ocenené ako kvalitné vzdelávacie akcie s nesporným prínosom pre klinickú prax. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom, organizátorom a skvelým prednášajúcim a inštruktorom na čele s odborným garantom IPA MUDr. Rapčanom, za ich vynikajúci prístup pri koncipovaní a realizácii edukačného programu a zdieľaní odborných vedomostí a skúseností.

Partnermi workshopov, ktorým patrí poďakovanie za spoluprácu na organizácii workshopov, boli spoločnosti Alieva Biotec, MaxMoreSpine, Lumibird Medical Group, Mainstay Medical, Metrum Cryoflex a NANO Medical laboratories.

Zdroj: Foto a text (so súhlasom upravené): Interventional Pain Academy