Vedecká pracovná schôdza lekárov v Bardejove

1430 | 1 min

EuroPainClinics

Spolok lekárov v Bardejove a Riaditeľstvo NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov usporadúva dňa 9. 2. 2017 vedeckú pracovnú schôdzu pre lekárov.

V rámci programu vystúpia aj špecialisti na liečbu bolesti EuroPainClinics® so svojimi odbornými informáciami. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, bude hovoriť na tému pokročilého endoskopického výkonu – endoskopického ošetrenia poškodených medzistavcových platničiek. Ďalší z endoskopických výkonov – metódu epiduroskopie predstaví MUDr. Juraj Mláka. MUDr. L’ubomír Poliak sa vo svojej prednáške bude zaoberať komplexnými možnosťami riešenia radikulárnej (koreňovej) bolesti.

Akcia je určená pre odbornú verejnosť.

purkynovka_01a