Vedecká pracovná schôdza lekárov v Bardejove

Spolok lekárov v Bardejove a Riaditeľstvo NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov usporadúva dňa 9. 2. 2017 vedeckú pracovnú schôdzu pre lekárov. V rámci programu vystúpia aj špecialisti na liečbu bolesti EuroPainClinics® so svojimi odbornými informáciami. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, bude hovoriť na tému pokročilého endoskopického výkonu – endoskopického ošetrenia poškodených medzistavcových platničiek. Ďalší z endoskopických výkonov – metódu epiduroskopie predstaví MUDr. Juraj Mláka. MUDr. L’ubomír Poliak sa vo svojej prednáške bude zaoberať komplexnými možnosťami riešenia radikulárnej (koreňovej) bolesti. Akcia je určená pre odbornú verejnosť. purkynovka_01a

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia