Epiduroskopia

3213 | 4 min

EuroPainClinics

Výkon epiduroskopie sa radí do kategórie endoskopických metód. Prostredníctvom nej je diagnostikovaný a terapeuticky ošetrený zdroj chronickej lumbosakrálnej radikulárnej bolesti chrbta vznikajúci najmä v dôsledku tzv. FBSS syndrómu. Metóda je efektívnou liečbou u pacientov, u ktorých konzervatívna terapia bolesti neprináša výsledky alebo ktorí už nechcú bolesť ďalej znášať.

Výkon epiduroskopie sa najčastejšie robí u pacientov s pretrvávajúcou či novovzniknutou bolesťou chrbta po operáciách chrbtice v dôsledku zlyhania chirurgického zákroku na chrbtici, ktorý bol inak vykonaný anatomicky a technicky úspešne, tzv. failed back surgery syndrom (FBSS syndróm).

Zdrojom bolesti môže byť epidurálna fibróza (zmnoženie väziva) v miechovom kanáli, ktorá dráždi miechový koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Štatisticky sa prejavuje až u tretiny pacientov po operáciách.

Bolesť sa prejavuje najčastejšie v oblasti dolnej časti bedrovej chrbtice, v dolných končatinách, prípadne na oboch miestach súčasne, pričom miesto a spôsob šírenia bolesti je v závislosti od miesta postihnutia v chrbtici veľmi variabilný. Zo snímok počítačovej tomografie alebo magnetickej rezonancie nie je možné celkom jednoznačne prítomnosť fibrózy určiť. Epiduroskopiu je teda možné označiť za výkon, ktorý ponúka tri efektívne terapeutické možnosti: diagnostiku a identifikáciu miesta bolesti zobrazením epidurálneho priestoru špeciálnym endoskopom, mechanické odstránenie epidurálnej fibrózy a cielenú aplikáciu liečiva.

Chrbticový kanál sa skladá z pevného kosteného obalu, ktorý tvoria stavce. Medzi väzivovým obalom a obalmi miechy sa nachádza epidurálny priestor. Pod miechovými obalmi je bariéra tvorená mozgovomiechovou tekutinou, ktorá obaľuje a chráni miechu. Patologické fibrózne tkanivo sa vytvára v epidurálnom priestore, najčastejšie v prednej časti chrbticového kanála. V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu sa prirodzeným anatomickým otvorom v krížovej kosti (hiatus sacralis) zavádza špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavedie veľmi tenký endoskop, ktorý je napojený na kameru, a laserové vlákno. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je následne fibrózne tkanivo odstraňované laserom alebo tepelnou rádiofrekvenciou. Pre precízne zobrazenie je miechový kanál preplachovaný fyziologickým roztokom. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónikový katéter, ktorý umožní jeho rozšírenie a sprehľadnenie.
Epiduroskopia je veľmi komplexný výkon, ktorý podáva významnú diagnostickú informáciu o miechovom kanáli. Dôkladné zobrazenie epidurálneho priestoru kamerou umožňuje ľahko a presne odhaliť postihnuté nervové korene, identifikovať zápaly, zrasty či iné abnormality. Vďaka priamej vizualizácii je tak zároveň možné ihneď terapeuticky riešiť iné patologické procesy v miechovom kanáli. Ako diagnostická metóda odhalenia epidurálnej fibrózy v predoperačnom období vykazuje epiduroskopia omnoho výraznejšiu efektivitu oproti iným diagnostickým metódam. 91 % prítomnosť epidurálnej fibrózy pomocou epiduroskopie oproti 16,1 % pomocou magnetickej rezonancie (MRI) preukázali vo svojej štúdii Boscher a Heavner (2009).1

Epiduroskopia ako miniinvazívny výkon prináša, v porovnaní s konvenčnou chirurgiou, podľa ISMISS2 pacientovi veľa výhod, najmä nižšie riziko poškodenia nervov, menšiu tvorbu epidurálnej fibrózy, nižší výskyt infekcií, menší chirurgický rez a chirurgickú traumu. Výhodou je v neposlednom rade aj rýchlejšia rekonvalescencia a rýchlejší návrat do aktívneho života. Výkon sa robí v režime jednodennej chirurgie, t. j. pacient sa po zákroku a odporúčanom čase odpočinku navracia v ten istý deň do svojho domova. Dĺžka zákroku sa pohybuje od 20 do 60 minút, pričom pacient je v priebehu zákroku pri vedomí, v lokálnej či ľahkej anestézii.

 Text: ©EuroPainClinics®

  

1Hemmo A. Bosscher, MD, FIPP*; James E. Heavner, DVM, PhD, FIPP (Hon)*,†, Lumbosacral Epiduroscopy Findings Predict Treatment Outcome, Pain Practise 2013

2ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery‟ schválenej výborom ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com