EuroPainClinics patrí prvenstvo v oblasti unikátnych perkutánnych endoskopických výkonov na Slovensku a v Česku

1395 | 5 min

EuroPainClinics

Vysokoodborná starostlivosť a úzke zameranie na problematiku bolesti bedrovej chrbtice spojenej s tzv. koreňovým syndrómom je dominantnou špecializáciou pracovísk Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics. Na liečbu sa využívajú unikátne miniinvazívne a perkutánne (alebo cez kožu vedené) endoskopické výkony, ktoré v súčasnej svetovej intervenčnej medicíne patria k najpokročilejším prístupom pri liečbe bolesti. Na Slovensku a v Česku drží značka EuroPainClinics historicky prvenstvo pri ich používaní, a doteraz sme taktiež jedinými zdravotníckymi pracoviskami s týmto typom liečby, ktorá prináša viac ako ôsmim tisícom pacientov ročne účinnú úľavu od bolesti. 

Precízna diagnostika je základom úspešné liečby

Prioritou liečby je lokalizácia a identifikácia zdroja bolesti, stanovenie najefektívnejšieho postupu a najvhodnejšej liečebnej metódy pre účinné odstránenie bolesti či výrazné zníženie vnímania jej intenzity, a to na základe precíznej diagnostiky chrbta.

Po odbere anamnézy, klinickom vyšetrení a zhodnotení nálezov zobrazovacích metód určujeme diagnózu, ktorú si následne overujeme intervenčným testom (ihlou, presným vpravením lokálneho anestetika k daným štruktúram) a po potvrdení správnosti úvahy (prerušenie dráhy bolesti a jej výrazné zníženie až vymiznutie) zvažujeme najefektívnejší a zároveň najšetrnejší spôsob ošetrenia daných štruktúr s cieľom dosiahnuť následnú úľavu od bolesti u pacienta.

Pre pacientov, ktorí majú záujem sa informovať sa o možnosti liečby pomocou miniinvazívnych a endoskopických výkonov, je na tento účel k dispozícii bezplatná online služba E-konzultácia.


Komplexná liečba v EuroPainClinics: od ambulantnej starostlivosti po operačný výkon

Miniinvazívne a endoskopické výkony prinášajú pacientovi oproti klasickej operácii chrbtice viacero klinických výhod. Ich hlavnou prednosťou je maximálna šetrnosť k tkanivovým, nervovým aj svalovým štruktúram. Pri endoskopickom výkone sa pod presnou, cielenou a bezpečnou kontrolou RTG s mobilným C ramenom spoločne s pracovnými nástrojmi zavádza rezom s veľkosťou iba jeden centimeter špeciálna minikamera – endoskop, ktorý umožní priame zobrazenie vnútra chrbticového kanálu. S milimetrovou presnosťou je tak možné cielene ošetriť vysunutú platničku, odstrániť väzivové zrasty či aplikovať liečivo ku koreňu nervu. To všetko s minimálnym narušením tkanivových a svalových štruktúr, poškodením nervov či stratou krvi, s menšou jazvou (rez sa zašije 1 – 2 stehmi) a minimálnym výskytom infekcie. Výkony sa vykonávajú bez nutnosti hospitalizácie, pacient sa po zákroku a odporúčanom čase odpočinku na lôžku vracia domov. Pacienti oceňujú predovšetkým rýchlejšiu rekonvalescenciu a návrat k bežným činnostiam a do zamestnania, a to obvykle do 6 týždňov po zákroku.

Kedy sa perkutánne endoskopické výkony najčastejšie používajú

Perkutánne endoskopické výkony sú poskytované najmä pri ošetrení poškodenej platničky (vysunutie), vrátane odstránenia jej fragmentov (zvyškov) v priestore miechového kanála, pri odstránení epidurálnej fibrózy (jazvového tkaniva) ako hlavnej príčiny pretrvávajúcej bolesti po klasickej operácii chrbtice či pri ošetrení medzistavcových kĺbov, ktoré sú zdrojom bolesti driekovej chrbtice, a v množstve ďalších indikácií.

Medzi najčastejšie poskytované perkutánne endoskopické výkony patrí:

Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánne odstránenie fragmentu medzistavcovej platničky
Unikátny výkon u pacientov s niektorým typom vysunutej platničky spočíva v odstránení vysunutej časti jadra, ošetrení platničky tepelnou rádiofrekvenciou a ďalej v diagnostike a ošetrení epidurálneho priestoru (odstránenie fragmentov platničky, rozrušenie adhézií, podanie liečiv) pod flexibilným epiduroskopom.

Epiduroskopia – epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálnom priestore
Špeciálny výkon vykonávaný u pacientov s pretrvávajúcou či čerstvo vzniknutou bolesťou po operácii chrbta v dôsledku tzv. syndrómu zlyhania operačnej liečby. Príčinou bolesti sú epidurálne zrasty (zmnožené väzivo) v chrbticovom priestore, ktoré sa tepelnou rádiofrekvenciou odstráni.

Perkutánne endoskopické ošetrenie platničky
Špičkový výkon intradiskálnej denervácie čiastočne poškodenej platničky. Metóda je vhodná v prípade, keď konzervatívna liečba nie je u pacienta úspešná a pacient zároveň ešte nie je pripravený na zložitú operáciu.

Perkutánna endoskopická denervácia medzistavcových kĺbov
Týmto výkonom sa ošetria medzistavcové kĺby (drobné kĺby spájajúce stavce) ako zdroj chronickej bolesti. Rádiofrekvenčnou sondou pri ňom dochádza k prerušeniu príslušného postihnutého nervu, t. j. prerušeniu dráhy vnímania bolesti.