Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálnom priestore

Jedná sa o špičkový výkon prevádzaný najčastejšie u pacientov s pretrvávajúcou, či novo vzniknutou bolesťou chrbta po operáciách chrbtice v dôsledku zlyhania chirurgickej liečby (FBSS, failed back surgery syndrome). Zdrojom bolesti je najčastejšie epidurálna fibróza (čiže zmnoženie väziva) v miechovom kanáli, ktorá dráždi miechový koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Metóda je efektívnou liečbou u pacientov, ktorým konzervatívna terapia bolesti neprináša výsledky alebo už nechcú bolesť ďalej znášať.

V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu je prirodzeným otvorom v krížovej kosti (hiatus sacralis) zavedená špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavedie endoskop a laserové vlákno. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je laserom alebo tepelnou rádiofrekvenciou odstraňované fibrózne tkanivo. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónikový katéter, ktorý umožní jeho rozšírenie a sprehľadnenie. Dĺžka výkonu sa pohybuje od 20 do 60 minút. Pacient je v priebehu zákroku v lokálnej anestézii.