Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánne odstránenie fragmentov medzistavcovej platničky

Miniinvazívny výkon sa najčastejšie vykonáva u pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobujú niektoré typy vyskočených medzistavcových platničiek. Prolaps platničky sa môže prejavovať výpadkom citlivosti až nehybnosťou končatiny. U takýchto pacientov nedochádza k dlhodobému zlepšeniu po periradikulárnej terapii (PRT) a majú nález na MRI. Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa k chrbtici (najčastejšie laterálne cez foramen intervertebrale) zavádza špeciálna ihla na vytvorenie pracovného kanálu. Potom sa zavedie endoskop a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí, do akej miery vyskočená platnička tlačí na nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje špeciálnymi kliešťami vyskočená časť platničky. Platnička sa na záver ošetrí špeciálnou tepelnou rádiofrekvenciou, ktorá zataví zadný prstenec poškodenej platničky v zadnom platničkovom segmente. Cieľom je znížiť riziko opätovného vyskočenia a odstrániť patologické nervové štruktúry okolo platničky aj vnútri spôsobujúce bolesť.

Po odstránení fragmentu medzistavcovej platničky vstupujeme cez prirodzený otvor v kosti krížovej (hiatus sacralis) do predného epidurálneho priestoru flexibilným endoskopom (epiduroskopom). Cieľom tohto výkonu je optická vizualizácia predného epidurálneho priestoru v oblasti sakrálneho a lumbálneho kanálu až do výšky vykonanej endoskopickej diskektómie. V prípade objavu patologických zmien v epidurálnom priestore je možná okamžitá prídavná terapeutická intervencia (podanie protizápalových liekov, rozrušenie adhézií, zvyškov fragmentov platničky). Dĺžka výkonu sa pohybuje od 40 do 90 minút. Zákrok sa vykonáva v celkovej alebo lokálnej anestézii. Pri výkone dochádza, na rozdiel od klasickej operácie, k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr. Výhodou tejto techniky je tiež rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do aktívneho života.