Poznáte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov?

998 | 2 min

EuroPainClinics

Liečba bolesti chrbta je v EuroPainClinics® pre každého pacienta určovaná individuálne a konkrétne a predchádza jej dôkladné lekárske zhodnotenie v súčinnosti lekárov rôznych špecializácií.

Veľká časť miniinvazívnych výkonov, ktoré poskytujeme, patrí do kategórie endoskopických výkonov. V porovnaní s klasickou operáciou prináša pacientovi, podľa ISMISS1 – medzinárodnej spoločnosti pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, celý rad významných výhod. Jednou zo zásadných klinických výhod je menší výskyt pooperačných komplikácií, ktoré môžu zahŕňať napr. krvácanie do epidurálneho priestoru, vznik infekcií či poškodenie miechových nervov. Pri operácii sa robí väčšinou jeden operačný rez s veľkosťou v priemere 1 cm – menšia operačná rana tak znamená aj minimálnu stratu krvi. Miniivazívny charakter výkonov je spojený s minimálnou tvorbou pooperačných jaziev a epidurálnej fibrózy, čiže väzivových zrastov, ktoré sa môžu vytvárať v epidurálnom priestore. V prípade potreby opakovanej operácie je táto chirurgická revízia jednoduchšia. Nesporným benefitom pre pacienta je rýchlejšia rehabilitácia a tým aj rýchlejší návrat ku každodenným činnostiam a do zamestnania.

Všetky výkony poskytované na pracoviskách EuroPainClinics® sa opierajú o medicínu založenú na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia samedzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society). Preto zastávame odborný postoj, že:

• nie každý pacient je vhodným kandidátom pre tento typ liečby,

• nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti,

• nie u každého pacienta znamená miniinvazívny prístup lepší prístup.

 1) ISMISS -International Society for Minimal Inervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborom ISMISS 28.1.2010 / www.ismiss.com

vyhody-endoskopie-sk