MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics®

V súčasnosti prebieha na 7 pracoviskách (v Prahe a Slovenskej republike) päť klinických štúdií EuroPainClinics®, ktoré sú zaregistrované v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health a zameriavajú sa na prínosy týchto metód a techník: periradikulárna terapia (PRT), epiduroskopia, Disc FX, rádiofrekvenčná termoablácia a endoskopická diskektómia. Komplexnú agendu a priebeh štúdií vrátane ich designu, uvedenia do praxe a vyhodnotenia riadi MUDr. Ladislav Kočan, PhD. Jeho profesný profil nájdete na našich webových stránkach tu Laco

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia