MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics®

1699 | 1 min

EuroPainClinics

V súčasnosti prebieha na 7 pracoviskách (v Prahe a Slovenskej republike) päť klinických štúdií EuroPainClinics®, ktoré sú zaregistrované v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health a zameriavajú sa na prínosy týchto metód a techník: periradikulárna terapia (PRT), epiduroskopia, Disc FX, rádiofrekvenčná termoablácia a endoskopická diskektómia. Komplexnú agendu a priebeh štúdií vrátane ich designu, uvedenia do praxe a vyhodnotenia riadi MUDr. Ladislav Kočan, PhD. Jeho profesný profil nájdete na našich webových stránkach tu

Laco