Dočasné uzavretie pracovísk EuroPainClinics – koronavírus

1655 | 2 min

koronavirus zatvorene

Vážená paní pacientka, vážený pán pacient,

vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie šírenia infekcie Covid-19 (koronavírus) sme sa rozhodli, po spoločnom zvážení a v súlade s mimoriadnymi nariadeniami vlády Slovenskej republiky a vyhlásením núdzového stavu, v snahe zabrániť akémukoľvek riziku šírenia tejto infekcie a čo najlepšie ochrániť zdravie vás, vašich blízkych a nášho tímu, pristúpiť k nasledujúcemu opatreniu:

S ÚČINNOSŤOU OD 16. 3. DO 27. 3. 2020
SA DOČASNE UZATVÁRAJÚ AMBULANTNÉ PRACOVISKÁ EUROPAINCLINICS BRATISLAVA, BARDEJOV A KOŠICE

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH OPERAČNÝCH VÝKONOV SA POZASTAVUJÚ

VENUJTE, PROSÍM, POZORNOSŤ TÝMTO OZNÁMENÍM:

  • Telefonická čísla pre pracoviská zostávajú aj naďalej bez zmeny v platnosti a plnej prevádzke.

EUROPAINCLINICS BRATISLAVA: +421 949 417 152
EUROPAINCLINICS BARDEJOV: +421 948 602 510
EUROPAINCLINICS KOŠICE: +421 911 708 897

  • V priebehu týždňa od 16. 3. 2020 budú pacienti s aktuálne rezervovanými termínmi vstupného vyšetrenia a kontrolného vyšetrenia telefonicky kontaktovaní zdravotnými sestrami k dohode nových termínov a ďalšieho postupu.
  • V akútnych prípadoch prosím neodkladne kontaktujte vaše pracovisko na vyššie uvedených tel. číslach.
  • Časové obdobie uzavretia našich pracovísk sa môže aj naďalej meniť.
  • Sledujte prosím naše webové stránky (www.europainclinics.sk) a Facebook, kde budeme priebežne zdieľať aktuálne informácie.
  • V prípade vášho záujmu o liečbu na našich pracoviskách je aj naďalej možné využívať bezplatnú online službu E-konzultácia. Termín vstupného vyšetrenia v prípade kladného vyhodnotenia E-konzultácie bude následne telefonicky alebo e-mailovou korešpondenciou koordinovaný sestrou podľa vývoja situácie, nie skôr však ako od 14. 4. 2020.

Veríme, že týmto krokom prispejeme celej našej spoločnosti v mimoriadnej situácii, a že vám budeme môcť poskytnúť ošetrenie v čo najbližšiej dobe.

Ďakujeme za vaše pochopenie a za zachovanie vašej priazne a dôvery, ktorých si veľmi vážime.

S úctou

MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP

medicínsky riaditeľ EuroPainClinics