Odborné publikovanie v časopise Medical Science

Odborný článok MUDr. Martina Grigera a kolektívu spoluautorov „Wireless spinal cord stimulation – proposed algorithm before implantation“ je súčasťou aktuálneho vydania medzinárodného recenzovaného lekárskeho časopisu Medical Science.

Periodikum sa zameriava na klinické a technické štúdie týkajúce sa životných podmienok človeka vrátane etických a sociálnych aspektov, s dôrazom zlepšenie podmienok pri starostlivosti o pacientov a zlepšenie kvality ich života.

Autori sa v článku zameriavajú na intervenčnú diagnostiku a liečbu bolesti chrbta technikou neurostimulácie SCS (Spinal Cord Stimulation), jednou z najčastejších neuromodulačních metód založené na stimulácii miechy. V zhrnutí uvádzajú škálu diagnostických intervencií na štruktúrach miechy, ktoré potvrdzujú či vylučujú generátory bolesti a popisujú indikačné procesy k neurostimulácii aplikované na pracovisku. Detailne predstavujú ďalej celkový algoritmus postupov pri diagnostike a liečbe bolesti chrbta a zhŕňajú výsledky terapeutických intervencií na chrbtici, ktoré pri implantácii bezdrôtového neurostimulátora u pacientov s FBSS (failed back surgery syndrom) ukázalo významné zlepšenie klinického stavu pacienta meraného numerickou stupnicou hodnotenia (NRS).


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia