904 | 1 min

MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, vykonal implantáciu dvoch SCS systémov na liečbu výraznej chronickej radikulárnej bolesti, ktorá začala čiastočnou axiálnou bolesťou po otvorenej operácii chrbtice. Tento systém je súčasťou pilotnej štúdie DTM so spoločnosťou Medtronic. Implantáciu dvoch perkutánnych elektród...

Celý článok

1180 | 2 min

Odborné publikovanie v časopise Medical Science

Odborný článok MUDr. Martina Grigera a kolektívu spoluautorov "Wireless spinal cord stimulation - proposed algorithm before implantation" je súčasťou aktuálneho vydania medzinárodného recenzovaného lekárskeho časopisu Medical Science. Periodikum sa zameriava...

Celý článok

1393 | 1 min

EuroPainClinics

6. kongres London Pain Forum o neuromodulácii s účasťou MUDr. Rapčana

Viac než dve desiatky lekárskych kapacít z celého sveta sav dňoch 8. až 10. novembra zúčastnili na prestížnom Masterclass kongrese o periférnej neuromodulácii Spinal Cord Stimulation spojenom s kadaverovým workshopom pre výcvik...

Celý článok