MUDr. Róbert Rapčan osobnosťou Wikipédia

Je nám cťou oznámiť prestížnu udalosť, ktorou sa stalo zaradenie medailónu MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics, medzi osobnosti slovenské medicíny na otvorenej encyklopédii Wikipédia.

Meno MUDr. Róberta Rapčana je primárne a neodlučiteľne späté so subspecializačným odborom intervenčnej algeziológie, ktorého základný kameň položil a prostredníctvom ktorého do slovenského, ale aj českého zdravotníctva priniesol rad vizionárskych myšlienok a nový, moderný pohľad na liečbu bolesti vrátane inovatívnych liečebných prístupov, ako výsledok jeho rozsiahlych profesijných zahraničných skúseností, osobnej vysokej angažovanosti a profesijného zaujatia pre odbor.

MUDr. Rapčan sa v roku 2013 stal na Slovensku a v Česku prvým držiteľom prestížnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľovanej svetovou inštitúciou World Institut of Pain ako deklarácia profesijných kompetencií lekára v oblasti intervenčnej liečby a techník. Od roku 2016 je menovaný vo významnej pozícii člena a examinátora skúšobnej komisie medzinárodných skúšok FIPP.

Medailón mapuje doterajší bohatú profesijnú dráhu MUDr. Rapčana a najvýznamnejšie počiny jeho klinickej praxe, pedagogické a výskumné činnosti v oblasti liečby bolesti.

MUDr. Rapčanovi gratulujeme a prajeme rad ďalších pracovných i osobných úspechov!

Róbert Rapčan, wikipedia.sk


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia