Novinky v intervenčnej liečbe predstavia lekárske workshopy vo Frankfurte

260 | 2 min

Inovatívne postupy a novinky v intervenčnej algeziológii prinesú dva medzinárodné lekárske hands-on workshopy, ktoré prebehnú v dňoch 19. a 20. apríla vo Frankfurte nad Mohanom. Vzdelávacia akcia organizovaná Interventional Pain Academy je podporovaná svetovou inštitúciou World Institut of Pain.

Pokročilé kurzy kombinujúce prednáškovú časť a praktický výcvik na kadaverových modeloch sú určené pre lekárov intervenčnej liečby bolesti, neurochirurgov, ortopédov a mnohých ďalších špecializácií. Workshopy prebehnú pod odbornou garanciou vedeckého výboru, ktorý tvoria medzinárodní špecialisti Dr. Sudhir Diwan, MD, DABIPP, FIPP (USA), Dr. Arun Bashkar, FIPP (UK), MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., (SK), MUDr. Michal Matias, FIPP (CZ), prof. Dr. Håkan Alfredson, PhD. (SE), a ďalší špecialisti.

Program workshopov sa zameria na intervenčnú diagnostiku a intervenčné výkony realizované na medzistavcových platničkách, SI kĺbe a fazetových kĺboch pod navigáciou röntgenu, ultrazvuku a prístrojovej novinky 7StarScope, ktorá funguje na princípe prepojenia ultrazvukového a endoskopického zobrazenia.

V rámci európskej premiéry budú mať lekári príležitosť zoznámiť sa s postupom inovatívneho výkonu denervácie basivertebrálneho nervu. Predstavená bude novinka restoratívnej neurostimulácie ReActive 8 a využitie kryotechniky pri liečbe porúch Achillovej a patelárnej šľachy.

Viac informácií pre odbornú verejnosť: https://www.interventionalpainacademy.com/2024/01/10/advances-in-pain-therapy-20th/