MUDr. Róbert Rapčan prednášal študentom bardejovského gymnázia na konferencii „Taste the future“

Zoznámiť sa s životným príbehom či profesijnou skúsenosťou môže byť pre mladého človeka, ktorý ešte len stojí na začiatku svojej cesty, podnetnou inšpiráciou, alebo aj vodítkom v otázke toho, čomu sa vo svojom živote venovať. Študenti gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove majú príležitosť také inšpirácie v rámci anglicko-slovenské konferencie „Taste the Future“, ktorú pre nich ich škola organizuje a ktorej cieľom je ukázať, akú dôležitú úlohu hrá znalosť cudzieho jazyka a jeho aktívne využívanie pri uplatnení nielen v pracovnej sfére. V rámci konferencie sú pripravené bloky prednášok domácich aj zahraničných hostí z rôznych pracovných odborov, ktorí sa s nimi o svoje skúsenosti prichádzajú podeliť. V tomto roku prijal pozvanie na 2. ročník konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. a 26. apríla, tiež MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics. Vo svojej prednáške sa so študentmi podelil o bohaté profesijné, ale i osobné skúsenosti, ktoré postupne nadobúdal od čias vlastných štúdií, a ktoré mnohokrát zásadne ovplyvnili jeho ďalšie životné kroky. Študenti, ktorí zaplnili aulu gymnázia, si so zaujatím vypočuli zaujímavé postrehy z mnohoročných zahraničných pobytov MUDr. Rapčana v USA, Anglicku, Švédsku, až po jeho návrat na Slovensko a vybudovanie značky EuroPainClinics, ktorá dnes na Slovensku zastrešuje tri vysoko špecializovaná klinická pracoviská v Bardejove, Košiciach a Bratislave. Tiež špecializácia pracovísk – mininvazivní a endoskopická liečba chrbta, ktorá bola obsahom druhej časti prezentácie, študentov zaujala, čo potvrdili aj dotazy plynúce priamo k tejto problematike pri záverečnej diskusii. Náročnejšiu medicínsku časť MUDr. Rapčan na záver „premenil“ za ľahšiu tému, ktoré ako nadšený vyznávač športu venoval rovnováhe životného štýlu prostredníctvom športových aktivít a predstavil metódu „ľadového muža“ Wima Hoffa, ktorá oi. spočíva v zámernom vystaveniu organizmu extrémnemu chladu, a jej prospešné benefity pre fyzickú i psychickú stránku človeka.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia