MUDr. Róbert Rapčan prednášal študentom bardejovského gymnázia na konferencii „Taste the future“

1094 | 2 min

EuroPainClinics

Zoznámiť sa s životným príbehom či profesijnou skúsenosťou môže byť pre mladého človeka, ktorý ešte len stojí na začiatku svojej cesty, podnetnou inšpiráciou, alebo aj vodítkom v otázke toho, čomu sa vo svojom živote venovať. Študenti gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove majú príležitosť také inšpirácie v rámci anglicko-slovenské konferencie „Taste the Future“, ktorú pre nich ich škola organizuje a ktorej cieľom je ukázať, akú dôležitú úlohu hrá znalosť cudzieho jazyka a jeho aktívne využívanie pri uplatnení nielen v pracovnej sfére. V rámci konferencie sú pripravené bloky prednášok domácich aj zahraničných hostí z rôznych pracovných odborov, ktorí sa s nimi o svoje skúsenosti prichádzajú podeliť.

V tomto roku prijal pozvanie na 2. ročník konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. a 26. apríla, tiež MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics. Vo svojej prednáške sa so študentmi podelil o bohaté profesijné, ale i osobné skúsenosti, ktoré postupne nadobúdal od čias vlastných štúdií, a ktoré mnohokrát zásadne ovplyvnili jeho ďalšie životné kroky.

Študenti, ktorí zaplnili aulu gymnázia, si so zaujatím vypočuli zaujímavé postrehy z mnohoročných zahraničných pobytov MUDr. Rapčana v USA, Anglicku, Švédsku, až po jeho návrat na Slovensko a vybudovanie značky EuroPainClinics, ktorá dnes na Slovensku zastrešuje tri vysoko špecializovaná klinická pracoviská v Bardejove, Košiciach a Bratislave. Tiež špecializácia pracovísk – mininvazivní a endoskopická liečba chrbta, ktorá bola obsahom druhej časti prezentácie, študentov zaujala, čo potvrdili aj dotazy plynúce priamo k tejto problematike pri záverečnej diskusii.

Náročnejšiu medicínsku časť MUDr. Rapčan na záver „premenil“ za ľahšiu tému, ktoré ako nadšený vyznávač športu venoval rovnováhe životného štýlu prostredníctvom športových aktivít a predstavil metódu „ľadového muža“ Wima Hoffa, ktorá oi. spočíva v zámernom vystaveniu organizmu extrémnemu chladu, a jej prospešné benefity pre fyzickú i psychickú stránku človeka.