MUDr. Róbert Rapčan o Švédsku, športe a zdravom životnom štýle

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v spolupráci s Klubom slovenských turistov BŠK usporiadala 18. septembra pre širokú verejnosť „večer s turistikou“, na ktorý prijal pozvanie MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP. Vo svojej pútavej prednáške na tému „Vansbrosimningen a žiadny stres“ sa podelil o skúsenosti zo svojho niekoľkoročného pobytu vo Švédsku, kam ho tiež doposiaľ pravidelne zavádzajú pracovné povinnosti, a zoznámil hostí s aktivitami a športovými počinmi záujmového združenia EPC Pro Health Team. Zaujímavé rozprávanie MUDr. Rapčana sprevádzané snímkami a fotografiami umožnilo účastníkom, ktorí plne zaplnili priestory knižnice, spoznať podrobnejšie realitu a kúzlo Švédska, vypočuť si veľa zaujímavostí a faktov a zoznámiť sa so zvyklosťami aj kuriozitami tejto severskej krajiny. V ďalšej časti predstavil MUDr. Rapčan aktivity združenia EPC Pro Health Team, ktoré sa dlhodobo zameriava na propagáciu zdravého životného štýlu ako prevencie proti bolesti (nielen) chrbta, a v súvislosti so Švédskom potom zdôraznil tohtoročnú júlovú úspešnú účasť tímu na najväčších švédskych pretekoch v plávaní na otvorenej vode Vansbrosimningen 2017. Výprava EPC Pro Health Team sa na pretekoch v konkurencii 7 000 plavcov rozhodne nestratila! Záverečnú časť venoval MUDr. Rapčan načrtnutiu plánov združenia EPC Pro Health Team pre najbližšie obdobie. Prednáška MUDr. Rapčana sa stretla s veľkou pozornosťou a nadšením prítomných hostí a doslova rozpútala živú diskusiu s celým radom otázok, ktoré zavŕšili príjemne strávený spoločný večer. swe_04s

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia