MUDr. Róbert Tirpák a MUDr. Martin Griger získali prestížnu certifikáciu FIPP pre oblasť intervenčnej liečby bolesti

1309 | 3 min

EuroPainClinics

MUDr. Róbert Tirpák, vedúci lekár špecializovaného pracoviska EuroPainClinics® v Prahe, a MUDr. Martin Griger, vedúci lekár špecializovaného pracoviska EuroPainClinics® v Bratislave, sa stali držiteľmi prestížnej medzinárodnej certifikácie a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti, ktorú udeluje svetová organizácia World Institute of Pain. Menovanie podmienilo úspešné vykonanie odborných skúšok, ktoré prebehli koncom augusta v Budapešti.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP,  je prvým lekárom – držiteľom prestížnej certifikácie FIPP v Českej republike. MUDr. Martin Griger, FIPP, nasleduje na Slovensku prvého držiteľa certifikácie, ktorým je od roku 2013  MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®. Prestížna certifikácia našich lekárov týmto deklaruje pracoviská EuroPainClinics® ako špičkové klinické zariadenia s vysoko hodnotenou kvalitou poskytovanej liečby podľa najvyšších medicínskych štandardov. MUDr. Rapčan uvádza:  „Program FIPP prispieva ku globálnemu rozvoju a štandardizácii oblasti intervenčnej liečby a menovanie FIPP je jednoznačným potvrdením vysokého profesijného kreditu. Úspech MUDr. Grigera a MUDr. Tirpáka dokazuje vysokú odbornosť našich lekárskych tímov, ktorá radí EuroPainClinics® medzi algeziologické pracoviská európskej a svetovej úrovne.“

World Institute of Pain (WIP) zaštiťuje v celosvetovom meradle komplexne oblasť intervenčnej liečby bolesti. Vyvíja aktívnu činnosť pri odovzdávaní poznatkov o intervenčných metódach a technikách, posilňovaní vedomia odbornej a širokej verejnosti o možnostiach intervenčnej liečby, zameriava sa na rozvoj odporúčaných postupov pre liečbu a zlepšovanie štandardov starostlivosti o pacientov s bolesťou.

Pre lekárov-špecialistov na liečbu bolesti pripravuje spolu so skúšobnou komisiou FIPP rozsiahle vzdelávacie programy so zameraním na intervenčné techniky. Lekári, ktorí splnia všetky kritériá a úspešne absolvujú certifikačný program FIPP zavŕšený vykonaním náročných psychometrických skúšok pred skúšobnou komisiou FIPP, získavajú osvedčenie, ktoré je potvrdením ich excelentných profesijných zručností a kompetencií v oblasti intervenčnej liečby bolesti. Certifikácia FIPP lekárov oprávňuje (spolu s národnou licenciou) na výkon v oblasti intervenčnej liečby po celom svete. V súčasnosti je držiteľmi certifikácie FIPP viac než tisíc lekárov zo šesťdesiatich krajín sveta.

Srdečne blahoželáme ku skvelému úspechu!

Profesijné profily našich lekárov si môžete pozrieť tu:

martin

 

MUDr. Martin Griger, FIPP, je atestovaný anestéziológ, intenzivista a špecialista na liečbu bolesti v Írsku, Slovenskej a Českej republike. Je odborníkom v intervenčnej liečbe bolesti vykonávané pod röntgenologicky a ultrazvukovou kontrolou. Bohaté klinické skúsenosti v intervenčnej algeziologii nadobudol počas svojho dlhoročného pôsobenia v Írsku.

 


 

RObo

 

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, je atestovaný algeziolog, anestéziológ a intenzivista, špecialista na liečbu chronickej bolesti a certifikovaný inštruktor kurzov Prvej pomoci pre lekárov vedených pod European Resuscitation Council. Rozsiahle klinické skúsenosti získal počas niekoľkoročného pôsobenia vo Veľkej Británii. V nadväznosti na špecializáciu liečby bolesti sa venoval štúdiu tradičnej čínskej medicíny, kde získal certifikáciu v odbore akupunktúry. Zaoberá sa odborom manuálnou myoskeletálnej medicíny.