MUDr. Róbert Rapčan o liečbe chrbta v časopise TÉMA

465 | 1 min

Rozhovor s MUDr. Róbertom Rapčanom, FIPP, MBA, PhD., medicínskym riaditeľom EuroPainClinics, intervenčným algeziológom a popredným európskym špecialistom liečby bolesti chrbta, bol publikovaný v spoločenskom časopise TÉMA.

MUDr. Rapčan sa v zaujímavom rozhovore venuje detailne prínosom a benefitom inovatívnej miniinvazívnej a endoskopickej liečby bolesti chrbta vrátane neuromodulačnej liečby, predstavuje vývoj a trendy medicínskej špecializácie intervenčnej algeziológie a okrem bohatých skúseností zo svojej mnohoročnej zahraničnej i tuzemskej klinickej praxe zdieľa aj množstvo zaujímavostí z osobného života.

Zdroj: náhľady titulnej obálky a rozhovoru TÉMA č. 08/2022, spravodajsko-spoločenský týždenník, vydáva MAFRA, a.s. Praha. Dátum vydania: 18.2.2022.