MUDr. Róbert Rapčan na medzinárodnom summite o bolesti na Menorke

107 | 2 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, sa ako jeden z hlavných svetových lídrov v oblasti liečby bolesti zúčastnil začiatkom mája celosvetového vrcholového stretnutia Menorca World Summit of Pain Medicine.

Prestížne výročné stretnutie sa konalo pod patronátom nadácie Sine Dolore European Pain Foundation, ktorá zastrešuje odborné aktivity v oblasti vzdelávania a výskumu v medicíne bolesti, a asociácie American Association of Physicists in Medicine zameriavajúcej sa na edukáciu a strategický rozvoj v oblasti multidisciplinárnej starostlivosti o pacientov s chronickou bolestí s cieľom zlepšenia kvality ich života.

Odborníci z celého sveta sa počas programu zapojili do komplexných diskusií o širokom spektre zásadných tém. Platforma summitu ponúkla účastníkom jedinečnú príležitosť na výmenu skúseností, nápadov a informácií o osvedčených i inovatívnych terapeutických postupoch z klinickej praxe celého sveta a priniesla všetkým nové cenné poznatky na zlepšenie stratégií liečby u pacientov trpiacich chronickou bolesťou.

MUDr. Róbert Rapčan ako popredný špecialista oblasti medicíny bolesti a endoskopický operatér zdieľal v rámci odborných diskusných panelov svoje bohaté profesijné skúsenosti z vlastnej praxe a mnohé inovačné návrhy na implementáciu do intervenčných liečebných procesov.