MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, školiteľom workshopov v Essene

341 | 2 min

MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, špecialista intervenčnej liečby bolesti pracoviska EuroPainClinics Bardejov, sa predstavil ako školiteľ na medzinárodných anatomických workshopoch organizovaných spoločnosťou MaxMoreSpine System, ktoré prebehli v dňoch 31. 3. a 1. 4. v nemeckom Essene.

MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, školil endoskopické techniky na medzinárodných anatomických workshopoch v Essene

Edukačné workshopy MaxMoreSpine sú zamerané na prehlbovanie a rozširovanie teoretických znalostí a praktických zručností lekárov v endoskopických technikách a sú vedené skúsenými školiteľmi, ktorí ponímajú konkrétnu problematiku komplexne od anatómie, indikovania pacienta, technologické aspekty produktov až po miniinvazívne techniky a príslušné kazuistiky.

Do tímu školiteľov na essenský workshop bol spoločnosťou oslovený špecialista EuroPainClinics na mininvazívnu a endoskopickú liečbu MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, ktorý sa v rámci svojho školiaceho bloku venoval teórii a praktickému výcviku dvoch problematík s využitím inštrumentária MaxMoreSpine J@ablation. V prvej časti sa zaoberal miniinvazívnym prístupom endoskopickej denervácie a kapsultómie facetových (medzistavcových) kĺbov, v druhej časti sa následne zameral na miniinvazívnu techniku endoskopickej denervácie sakroiliakálneho skĺbenia.

Členom školiaceho tímu bol ďalej spolupracujúci lekár EuroPainClinics Dr. Krzysztof Lokas, ktorý predstavil techniku perkutánnej endoskopickej transforaminálnej diskektómie. Vzdelávacích kurzov MaxMoreSpine sa zúčastňujú lekári z celého sveta a celej rady špecializácií ako liečba bolesti, neurochirurgia, ortopédia a ďalšie, jedná sa preto nielen o edukačnú aktivitu, kedy účastníci majú možnosť zoznámiť sa s najnovšími trendmi a poznatkami a vyskúšať ich priamo v praxi, ale zároveň o spoločensko-odborné stretnutie, ktoré ponúka jedinečný priestor na vzájomnú výmenu prínosných informácií a profesijných skúseností.