Vnímať signál tela: rozhovor so špecialistom na liečbu bolesti EuroPainClinics® MUDr. Robertom Tirpák

17. 5. 2016 Časopis Kvety sa vo svojom novom vydaní zaoberá problematikou bolesti chrbta a možnosťami jej liečby, a priestor venoval tiež EuroPainClinics®. Zaujímavý rozhovor s našim intervenčným špecialistom, anesteziológ a intenzivistou MUDr. Robertom Tirpák, vedúcim kliniky EuroPainClinics® v Prahe, si môžete prečítať zde Snímek obrazovky 2016-05-06 v 10.41.11

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia