Lekári EuroPainClinics uskutočnili raritný endoskopický výkon na chrbtici

2262 | 7 min

EuroPainClinics

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava 30. apríla 2019
Jednou z najčastejších chronických bolestí bedrovej chrbtice je tzv. koreňový syndróm, ktorého príčinou sú, a to až v 90 %, vysunuté medzistavcové platničky. Lekári špecializovaných pracovísk EuroPainClinics využívajú na liečbu tejto problematiky unikátne miniinvazívne a perkutánne (čiže cez kožu vedené) endoskopické výkony, ktoré oproti klasickému operačnému prístupu prinášajú pacientovi celý rad klinických výhod vrátane rýchlejšej rekonvalescencie a rýchlejšieho návratu do aktívneho života a zamestnania. Raritné odstránenie troch vysunutí bedrových medzistavcových platničiek počas jednej operácie vykonali úspešne v Košiciach.

Unikátny viacetážový endoskopický výkon na chrbtici vykonal operačný tím pod vedením
MUDr. Róberta Rapčana, PhD, MBA, FIPP.

„Bolesť bedrovej časti chrbtice som pociťovala dlhodobo, postupne prechádzala do nôh a pridalo sa silné tŕpnutie. Najhoršiu bolesť som mala pri chôdzi,“ opisuje tridsaťštyriročná pacientka Stanislava Škriabová„Diagnóza potvrdila tri vysunuté medzistavcové platničky na bedrových stavcoch L4/5 vpravo, L3/4 vľavo a L5/S1 vľavo.“ Vysunuté platničky spôsobujú útlak nervového koreňa a vyvolávajú tzv. koreňovú bolesť, ktorá je charakterizovaná najmä ako jednostranná bodavá, tupá, ostrá či pálivá. Ďalšími prejavmi koreňového syndrómu je šírenie či vyžarovanie bolesti do dolnej končatiny, zníženie funkcie a oslabenie končatiny, strata citlivosti a svalovej sily končatiny, pocit mravčenia, brnenie, neschopnosť postaviť sa na špičku či na pätu a i. Na pracovisku EuroPainClinics v Bardejove mi ošetrujúci lekár MUDr. Rapčan navrhol endoskopický výkon, ktorý som absolvovala v rámci jednodennej chirurgie v Košiciach,“ uvádza pani Stanislava.

 

Pokročilé endoskopické výkony

„Perkutánne rádiofrekvenčné ošetrenie platničky s odstránením voľného fragmentu je výkon vhodný pre takmer všetky typy vysunutých platničiek. U pacientky sme urobili tzv. viacetážový výkon transforaminálnym, teda zo strany vedeným prístupom cez otvor medzi stavcami. Výhodou tohto prístupu je možnosť jeho vykonania bez celkovej anestézie, iba v tzv. analgosedácii, a ďalej je možné sa vyhnúť poškodeniu okolitých tkanív, čo minimalizuje riziko tvorby pooperačného jazvovitého tkaniva, tzv. epidurálnej fibrózy a tukovej degenerácie svalov chrbta, ktoré sú častou príčinou pretrvávajúcej bolesti po operácii chrbtice,“ vysvetľuje MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics. K priebehu operácie uvádza: „Vysunutie platničiek na všetkých troch úrovniach bedrových stavcov sme odstránili v priebehu jednej operácie, a to v mimoriadnom čase 70 minút. Pacientka týmto realizovaným zákrokom ušetrila nielen čas, ktorý by bola inak nútená vynaložiť na ďalšiu liečbu, jednotlivé operácie a dlhodobú rekonvalescenciu, ale napr. aj výdavky spojené s cestovaním na rôzne zdravotnícke pracoviská.“

Perkutánne rádiofrekvenčné ošetrenie platničky s odstránením voľného fragmentu je pokročilý endoskopický výkon, ktorý sa vykonáva pod presnou, cielenou a bezpečnou kontrolou RTG-C ramena a videonavigácie. K chrbtici sa zavádza cez pracovný kanál veľkosti 8 až 10 mm sústava pracovných nástrojov a špeciálna endoskopická kamera, ktorá operatérovi umožňuje vizualizáciu epidurálneho priestoru po celý čas operácie na obrazovke, podobne ako pri artroskopii kolena. Špeciálnou technikou sa potom odstráni vysunutá časť platničky a na záver sa platnička ošetrí tepelnou rádiofrekvenciou.

 

Výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Podľa ISMISS1 prinášajú miniinvazívne a endoskopické výkony v porovnaní s klasickými operáciami pacientovi celý rad klinických výhod, ako sú menšie riziko poškodenia nervov, menšia tvorba epidurálnej fibrózy, nižšie riziko infekcie, menší chirurgický rez a chirurgická trauma a v neposlednom rade rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do aktívneho života a do zamestnania. Výkony sa robia bez nutnosti hospitalizácie. Túto skúsenosť potvrdzuje aj pani Stanislava: „Zaujala ma výhoda, že výkony sú miniinvazívne a že takmer ihneď po výkone môžem ďalej ‚fungovať‘. Operovaná som bola v lokálnej anestézii a analgosedácii a po zákroku a odpočinku som mohla odísť domov. Počas rekonvalescencie som sa riadila pohybovými a režimovými opatreniami a aktívne som cvičila. Doma som zostala štyri týždne. Teraz, takmer tri mesiace po zákroku nepociťujem prakticky žiadne bolesti. Mám radosť, že mi v EuroPainClinics pomohli vrátiť sa k normálnemu životu.“

Pani Stanislava Škriabová podstúpila viacetážové odstránenie vysunutí platničiek počas jednej operácie.

 

Video: Príbeh pacienta

 
 

Špecializované pracoviská EuroPainClinics

Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics zastrešuje vysokošpecializované pracoviská v Bratislave, Košiciach a Bardejove. Liečbu zaisťujú špecialisti s prestížnou medzinárodnou lekárskou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľovanou svetovou organizáciou World Institut of Pain pre oblasť intervenčnej liečby bolesti, ktorí sú na Slovensku jej jedinými držiteľmi. Na objednanie je záujemcom o liečbu k dispozícii bezplatná online služba E-konzultácia, ktorá umožňuje konzultovať ich zdravotný stav ešte pred návštevou pracoviska a informovať sa, či je liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi vhodná pre ich zdravotné ťažkosti. Zdravotná starostlivosť je hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.

 

Kontakt:

Mgr. Dagmar Bílková, PR Manager
Tel.: +420 607 822 500
www.europainclinics.sk

————————————–

 

O EuroPainClinics

EuroPainClinics je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializujúcich sa na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytujú. V súčasnosti prevádzkujú svoju činnosť pod značkou EuroPainClinics klinické pracoviská v Českej republike (Praha, Brno) a Slovenskej republike (Bratislava, Bardejov, Košice), Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku. Pod značkou EuroPainClinics je súčasne realizovaná vedecká, edukačná a výskumná činnosť, ktorá využíva znalosti získané na jednotlivých pracoviskách EuroPainClinics. Táto činnosť, tvoriaca komplexnú znalostnú platformu, je sústredená v spoločnosti EuroPainClinics, z. ú. Činnosť pracovísk EuroPainClinics a spoločnosti EuroPainClinics, z. ú., zastrešuje spoločnosť EPC Health Invest, SE, ktorá zabezpečuje odbornú, personálnu, technickú a komunikačnú podporu pre spolupracujúce klinické pracoviská. Viac informácií na www.europainclinics.sk

ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“ schválenej výborom ISMISS dňa 28. 1. 2010, www.ismiss.com