Kadáverový workshop splnil svoj zámer: vysoko kvalitná edukácia na medzinárodnej úrovni

1396 | 4 min

EuroPainClinics

Prvý medzinárodný kadáverový workshop, ktorý prebehol v dňoch 21. a 22. júna v priestoroch Anatomického ústavu LF UK v Bratislave, sa stretol s veľmi priaznivým ohlasom všetkých zúčastnených. Workshop bol koncipovaný ako pokročilý tréning „Instructors teaching Instructors“.

K spoločnej práci sa zišlo takmer tridsať lekárov-špecialistov z Českej republiky, Slovenskej republiky, Chorvátska, Ukrajiny, a workshop navštívila tiež skupina čínskych lekárov. Počas dvoch dní pracovali účastníci v dvoch pracovných skupinách pod vedením inštruktorov Dr. Michaela Hessa (Nemecko), Dr. Anthonyho Hammonda (Veľká Británia), Dr. Róberta Rapčana (Slovenská republika), Dr. Larsa Waléna (Švédsko), Dr. Agnieszky Marcinowskej-Kaliszczak (Poľsko) a Dr. Wojciecha Piotra Nierodzińskeho (Poľsko). Tréning spinálnych miniinvazívnych techník sprevádzala vzájomná profesionálna diskusia o pracovných postupoch a o aktuálnych trendoch v intervenčnej liečbe bolesti. Program workshopu obohatila odborná prednáška Dr. Hammonda na tému „Interventional Pain Management“.

Z ohlasov účastníkov workshopu si dovoľujeme uviesť niektoré z nich:

MUDr. Pavel Schwarcz, zástupca prednostu Algeziologické kliniky SZU, FNsP v Banskej Bystrici, vyjadril svoje dojmy po ukončení workshopu: „Dojmy sú pozitívne. Všetko bolo výborne zorganizované a predovšetkým sa mi páčilo zameranie na prax. Teória bola veľmi prínosná, ale prax bola výborne spracovaná a bol tu dostatočný priestor pre každého. Oceňujem veľmi vľúdny a ústretový prístup“. Príležitosť k tréningu pracovných techník ocenil tiež MUDr. Michal Matias, anestéziológ VFN na Karlovom námestí v Prahe: „Workshop bol výborný, a ako sa hovorí – opakovanie matka múdrosti – preto oceňujem príležitosť zopakovania si všetkých techník, ktoré lekár potrebuje vo svojej praxi, a samozrejme aj zoznámenie sa s novinkami.“ MUDr. Ľubomír Poliak, anestéziológ Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, uviedol: “ Najväčším prínosom bolo vidieť, ako pracujú školitelia a ako sa techniky správne a oficiálne vykonávajú.“

Osobne si myslím, že to čo sme tu mohli počas dvoch dní vidieť, určite splnilo naše očakávania. Dozvedeli sme sa množstvo praktických informácií, ktoré vychádzajú z bohatých skúseností inštruktorov. Vďaka ústavu sme mali k dispozícii absolútne komfortné prostredie a organizačný tím brilantne reagoval na všetky požiadavky. Tešíme sa na ďalšie stretnutie tohto typu, „potvrdil MUDr. Michal Venglarčík, PhD., špecialista na liečbu bolesti EuroPainClinics®.

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, ako odborný garant a inštruktor workshopu, uviedol na záver: „Som veľmi spokojný. Myslím, že sa nám podarilo splniť všetko, čo sme definovali pri tvorbe programu. Vďaka absolútnej profesionalite inštruktorov sme zvládli v rámci výučby všetko, čo sme mali v pláne, a to v špičkovej kvalite. Do budúcnosti sa pri opakovaní tohto typu akcie zameriame na ďalšie skvalitnenie programu vrátane organizačnej stránky projektu.“

V EuroPainClinics® sme hrdí na usporiadanie tejto unikátnej udalosti, ktorá je prestížnou vizitkou našich odborných aktivít v tuzemskom i medzinárodnom meradle. Ďakujeme všetkým inštruktorom a účastníkom za skvelú prácu. Veľmi oceňujeme vynikajúcu spoluprácu s Anatomickým ústavom, v čele s prednostkou ústavu doc. MUDr. Eliškou Kubíkovou PhD., vďaka ktorej bolo možné tento jedinečný a náročný projekt realizovať. Organizačnému tímu patrí veľká vďaka za zabezpečenie hladkého priebehu workshopu.

TLAČOVÁ SPRÁVA

O prestížne udalosti informovali české i slovenské médiá:

https://www.webnoviny.sk/zdravie/clanok/1077161-kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://www.24hod.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky-cl444198.html
https://az-europe.eu/sk/261076-kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/n
https://www.findmax.info/index.php?page=news-detail&id=186152
https://www.svkonline.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://www.titulka.com/2016/06/20/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://bleskovespravy.sk/2016/06/20/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://inforaj.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://www.zdravie.sk/clanok/55653/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky
https://www.ehealth.sk/clanok/54935/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky
https://www.kysucky-infoexpres.sk/1077161-kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky.html
https://euronovinky.eu/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://fotonovinky.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://ekonomickydennik.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://nitralive.sk/sita/52272-kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky
https://www.protext.cz/zprava.php?id=25233
https://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=25233
https://aktualnizpravy.cz/details/24141172-Kadaverovy-workshop–miniinvazivni-spinalni-techniky
https://pravednes.cz/RapcanRobert.profil
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/novinky/kadaverovy-workshop-miniinvazivni-spinalni-techniky_36312.html

cadaver-kolaz_14_7