Kadáverový workshop sa zameria na miniinvazívne spinálne techniky

V dňoch 21. – 22. júna organizuje EuroPainClinics® v spolupráci s Anatomickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1. medzinárodný kadaverový workshop praktickej anatómie a intervenčných miniinvazívnych spinálnych techník. Profesionálny workshop je koncipovaný ako pokročilý tréning „Instructor teaching Instructors“. Odbornými garantmi sú MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK. Takmer dvadsať slovenských a európskych lekárov sa zíde pri spoločnej práci na pôde anatomického ústavu, kde sa budú zaoberať miniinvazivními technikami a kazuistikami v oblasti blokád hlavy a krku, brucha a panvy, a v oblasti krčnej, hrudnej a lumbosakrální chrbtice. Odborného workshopu sa ako inštruktori zúčastní dr. G. M. Hess (Nemecko), dr. Lars Walen (Švédsko), dr. Anthony Hammond (Veľká Británia), dr. Agnieszka Marcinowska-Kaliszczak a dr. Wojciech Piotr Nierodziński (Poľsko). Workshop je akreditovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME). TLAČOVÚ SPRÁVU čítajte tu: TZ_cadaveros_workshop_Bratislava_SK cadaver_02d    

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia