KLINICKÝ ALGORITMUS U PACIENTA PRED IMPLANTÁCIOU MIECHOVÉHO STIMULÁTORA Bolest č. 2, 6/2016

21. 6. 2016

RÓBERT RAPČAN1, MIROSLAV GAJDOŠ2, MARTIN GRIGER1, JANETTE RAPČANOVÁ1, SIMONA RAPČANOVÁ1, HANA KOČANOVÁ3, LADISLAV KOČAN4

Bolest_Klinický algoritmus SCS_ MUDr_Rapcan