Intervenčná liečba bolesti kolena na ortopedickom kongrese SOTS 2017 v Žiline

1526 | 2 min

EuroPainClinics

Na ortopedickom kongrese Jesenný kongres SOTS 2017, ktorý prebehol v dňoch 18. až 20. októbra v Žiline, sme predstavili v rámci našej špecializácie v oblasti liečby bolesti vel’kých kl’bov možnosť efektívneho riešenia bolesti kolien u pacientov s pokročilou gonoartrózou. S odbornou prednáškou vystúpil MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP.

Intervenčnú liečbu bolesti ako hlavnú špecializáciu EuroPainClinics® úspešne rozvíjame v oblasti liečby bolesti chrbta, kde dosahujeme dlhodobo významné úspechy, a v oblasti liečby bolesti kolien, ktorú intenzívne rozvíjame prínosom nových terapií, špeciálnej pohybovej diagnostiky a fyzioterapie v spolupráci so zahraničnými špecialistami. Na ortopedickom kongrese sme prezentovali inovatívnu duálnu rádiofrekvenčnú terapiu bolesti kolena s pokročilou osteoartrózou.

MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, sa vo svojej prednáške „RF denervácia genikulárnych nervov kolena u pacientov s pokročilou artrózou“ zameral na rádiofrekvenčnú liečbu bolesti kolena u pacientov s diagnostikou osteoartrózy v štádiu 3 a 4. Tento miniinvazívny výkon je jednou z možností paliatívnej modulácie bolesti, ktorou je možné dosiahnuť významnú úľavu od bolesti, ako potvrdzujú príslušné klinické štúdie. Podľa indikácie je možné urobiť ďalší miniinvazívny výkon, bipolárnu intraartikulárnu pulznú rádiofrekvenciu, ktorý modifikuje zápal (osteoartritídu) kolenného kĺbu. Terapia je vhodná pre pacientov s chronickou, dlhšie než 6 mesiacov trvajúcou bolesťou kolena, ktorým doterajšia liečba neprináša úľavu, nie sú vhodné na operačný zákrok alebo operáciu z vlastného rozhodnutia odmietajú. Liečba je vhodná aj pre pacientov čakajúcich na čiastočnú či úplnú endoprotézu.

Prednáška MUDr. Rapčana bola prijatá prítomnou odbornou verejnosťou veľmi priaznivo, o čom svedčí aj následný záujem lekárov o výkon, jeho vykonanie a klinické podklady pri návšteve informačného centra EuroPainClinics®, ktoré sme na kongrese otvorili.

Jesenný kongres SOTS 2017 s medzinárodnou účasťou usporiadala Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline – ortopedické oddelenie, Slovenská lekárska komora a Regionálna sesterská komora ako akreditovanú odbornú akciu zaradenú do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.

Robo_ZILINA_1

ROBO_ZILINA_II

ZILINA_III