EuroPainClinics® na kongrese Česko-Slovenské dialógy o bolesti v Banskej Bystrici

XIX. Česko-Slovenské a súčasne už XXV. Slovenské dialógy o bolesti – najvýznamnejší medzinárodný algeziologický kongres prebehol v dňoch 5. až 7. októbra v Banskej Bystrici. V rámci odborného programu vystúpili so svojimi správami aj špecialisti na liečbu bolesti z EuroPainClinics®. Na prestížnom kongrese, ktorý každoročne usporadúva Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB) v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou a Spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti ČLS JEP, sa v tomto roku zúčastnilo viac než 300 lekárov a sestier zo Slovenska, Českej republiky a odborníkov zo zahraničia. Hlavnou témou kongresu, ktorá nadviazala na tému Svetového roku boja proti bolesti, ktoré sú vyhlasované každoročne Medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium bolesti (IASP, International Association for the Study of Pain), bola „Pooperačná bolesť“. Pre čiastkové témy „Akútna a chronická bolesť“, „Intervenčná algeziológia“ a „Paliatívna medicína“ bol v odbornom programe vyhradený priestor v rámci sekcií, ktoré SSŠLB zastrešuje. Špecialistom z EuroPainClinics® náležal odborný prednáškový blok „Intervenčná algeziológia I“ podporený edukačným grantom EuroPainClinics®. Funkcie predsedajúcich zastávali MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, a prezident sekcie Intervenčnej algeziológie SSŠLB, a Dr. Arun Bhaskar, MBBS, FRCA, FFPMRCA, FFICM, FIPP, jeden z najvýraznejších medzinárodných intervenčných algeziológov a veľmi vzácny hosť, ktorý pozvanie na účasť na kongrese prijal od EuroPainClinics® a ktorému aj po úvodnom slove MUDr. Rapčana patrila prvá prednáška. Arun_BB V prednáške „Evidence-based Practice and Observational findings in Interventional Pain Medicine“ sa Dr. Arun Bhaskar zamýšľal nad dôležitosťou poznatkov z výskumu a objavov a zhrnul úskalia, keď sa súčasná moderná lekárska prax ocitá pod narastajúcou váhou dôkazov, rozsiahlych štúdií a analytických parametrov ako zlatých štandardov v liečbe bolesti a keď by práve z dôvodu veľkej subjektivity vnímania bolesti mali byť brané do úvahy komplexné spôsoby zhromažďovania informácií a ich využitie pre liečbu. Robo_2 MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, predstavil následne vo svojej prednáške „Endoskopická diskektómia v oblasti driekovej chrbtice“ miniinvazívnu metódu endoskopického odstránenia patologických zmien v oblasti lumbálnej časti chrbtice vrátane jej prínosov a benefitov pre pacienta. Prednášku sprevádzali videá z reálnych operácií v epidurálnom priestore. MUDr. Rapčan ďalej porozprával o dizajne, priebehu a výsledkoch klinickej štúdie EuroPainClinics® Study V, ktorá klinické prínosy tejto metódy sleduje.  Juraj MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA sa vo svojej prednáške „Epiduroskopia – predbežné výsledky prebiehajúcej RCT po 1. roku“ zameral komplexne na metódu epiduroskopie a predstavil jej diagnostický a terapeutický prínos pri liečbe chronickej radikulárnej bolesti chrbta po operácii chrbta. Podrobne opísal klinickú štúdiu EuroPainClinics® Study II, ktorá sa na epiduroskopiu zameriava z dvoch hľadísk, resp. porovnáva efekt metódy jednak pri čistej mechanickej adheziolýze a jednak pri lýze s podávaním liečiv. Lubo_2 MUDr. Ľubomír Poliak sa zameral v prednáške „Analgetický efekt rádiofrekvenčnej denervácie nervi geniculares u pacientov s pokročilou gonoartrózou“ na terapeutický prístup rádiofrekvenčnej ablácie genikulárnych nervov kolenného kĺbu ako jednu z možností modulácie bolesti a jej tíšenia, napr. v prípade, keď nie je možná chirurgická liečba alebo keď čas čakania na operáciu výrazne zhoršuje kvalitu života pacienta. Martin MUDr. Martin Griger, FIPP, sa v prednáške „Technika denervácie facetových kĺbov hrudnej chrbtice – case report“ zameral na liečbu bolesti vychádzajúcej z facetových hrudných kĺbov ako na technickú výzvu, a to aj vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje technika denervácie týchto facetov. Na konkrétnom prípade predstavil možnosť liečby technikou RF denervácie hrudnej oblasti spojenou s technikou bipolárnej denervácie. Prednáškový blok našich špecialistov bol zakončený aktívnou diskusiou, ktorá priniesla celý rad otázok, námetov a postrehov a otvorila priestor na ďalšie rozhovory na odbornej báze aj po jeho ukončení. IMG_0320 V druhom odbornom bloku „Intervenčná algeziológia II“ vystúpil MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, kde za veľkého záujmu predstavil kazuistiku riešenia úžinového syndrómu na dolnej končatine s unikátnym výsledkom multiodborovej spolupráce so švédskymi špecialistami prof. Dr. Håkanom Alfredssonom a Björnom Aasou, MaSci, RPT.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia