EuroPainClinics oslavuje 5 rokov od spustenia perkutánnych endoskopických výkonov

1211 | 4 min

Spustenie perkutánnych endoskopických výkonov na chrbtici pred piatimi rokmi si v tomto roku ako významný medzník svojej pôsobnosti pripomína sieť nezávislých klinických pracovísk EuroPainClinics.

Vznik špecializovaných pracovísk miniinvazívnej a endoskopickej liečby EuroPainClinics je od prvopočiatku spojený s ústrednou myšlienkou zakladateľov MUDr. Miroslava Buriánka, MBA, a MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, ktorí ako prví priniesli a postupne integrovali do podmienok slovenského a českého zdravotníctva originálnu liečbu svetových parametrov. Ich hlavnú víziu – umožniť pacientom s bolesťou chrbta dostupnosť inovatívnej a vysoko efektívnej liečby chrbta s použitím unikátnych miniinvazívnych a endoskopických výkonov – sa darí úspešne napĺňať a naďalej dynamicky rozvíjať. V rámci operačného programu vykonali špecialisti z pracovísk EuroPainClinics len v Českej republike a na Slovensku za uplynulé päťročné obdobie viac než 2 000 endoskopických výkonov na chrbtici.

V súčasnosti prevádzkujú svoju činnosť klinické pracoviská EuroPainClinics v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Poľsku a Chorvátsku. Implementáciou inovatívnych metód a techník znalostnej platformy EuroPainClinics do klinickej praxe je dnes umožnené poskytovať vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť niekoľkým tisícom pacientov ročne. Pacientom je poskytovaná riadená a štruktúrovaná zdravotná starostlivosť podľa záväzných klinických štandardov, vychádzajúcich z poznatkov EBM (evidence-based medicine) a medzinárodných štandardov SIS (Spine Intervention Society).
Pracoviská EuroPainClinics v Českej a Slovenskej republike sú jedinými klinickými zariadeniami, kde pôsobia experti s certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľovanou svetovou organizáciou World Institut of Pain pre výkon intervenčných miniinvazívnych a endoskopických techník.

Liečba bolesti chrbta a ďalšie segmenty liečby

Klinické pracoviská EuroPainClinics sa špecializujú na liečbu radikulárneho syndrómu najčastejšie v spojitosti s herniáciami platničiek a syndrómom zlyhania operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom) u pacientov s bolesťou chrbta a dolnej končatiny. Pri perkutánnych endoskopických výkonoch sa využívajú transforaminálne, translaminárne a interlaminárne prístupy, vykonávané sú jednoetážové aj viacetážové endoskopické výkony. Raritný endoskopický výkon pri odstránení vyskočenia platničiek na troch úrovniach bedrových stavcov bol v tomto roku uskutočnený na Slovensku, a to v mimoriadnom čase 70 minút.
V súlade so zámerom prinášať stále nové inovácie v technológiách a operačných prístupoch sa aktuálne na slovenských pracoviskách EuroPainClinics zavádza miniinvazívny výkon kryoablácie – špecializovaná technika, ktorá prináša dlhodobý efekt úľavy od bolesti na princípe ovplyvnenia dráhy bolesti na úrovni senzorických nervov využitím účinku chladu. 

Pracoviská sa okrem liečby bolesti chrbta venujú ďalej segmentu liečby veľkých kĺbov a ďalším komplikovaným bolestivým syndrómom, napr. pri bolesti hlavy (cluster headache, trigeminálna neurológia alebo cervikogénna bolesť hlavy spôsobená poškodením krčnej chrbtice) či veľmi špecifickej liečbe panvovej bolesti. V oblasti komplikovanej onkologickej bolesti vykonáva pracovisko EuroPainClinics ako jediné na Slovensku intratekálne neurolýzy na úrovni krčnej chrbtice pri metastázach v brachiálnom plexe. Pracoviská EuroPainClinics pôsobia zároveň ako diagnostické centrá pre indikáciu neurostimulátora SCS (Spinal Cord Stimulation) a pri jeho zavedení spolupracujú s českými a slovenskými fakultnými nemocnicami.