Pýtame sa odborníka: anestézia pri miniinvazívnych a endoskopických výkonoch

4217 | 3 min

Pomerne častý dotaz pacientov znie, ako je tomu s anestéziou pri miniinvazívnych a endoskopických výkonoch. O vyjadrenie k tejto problematike sme požiadali MUDr. Juraja Mláku, FIPP, EDRA, vedúceho lekára pracoviska EuroPainClinics Košice.

Prečo panujú obavy z anestézie, čoho sa ľudia najviac boja?

Vo všeobecnosti ľudia vnímajú anestéziu hlavne v kontexte celkovej anestézie – čiže farmakologicky riadeného bezvedomia. Obávajú sa, že sa prebudia počas výkonu alebo naopak, že sa už neprebudia nikdy. Anestézia sa dá dnes prirovnať k leteckému priemyslu. Pri miliónoch výkonov ročne na celom svete ide o prepracované, vysoko bezpečné postupy. Vážne komplikácie sú extrémne vzácne. 

Čo vlastne znamená regionálna anestézia?

Je to spôsob, ako umŕtviť určitú oblasť tela, doslova od hlavy až po päty. Od článku prsta až po celé brucho, hrudník a podobne. Ku konkrétnym nervom alebo ich zväzkom sa podáva lokálne anestetikum. To umožňuje vykonávať chirurgické výkony s menšou spotrebou liekov od bolesti, ale hlavne zabezpečuje komfortné pooperačné tlmenie bolesti. Tieto techniky sa rovnako dajú použiť pri liečbe a diagnostike niektorých chronických bolestivých stavov. 

Ako je to s anestéziou pri miniinvazívnych a endoskopických výkonoch?

Napríklad pri výkonu v epidurálnom priestorie čiže epiduroskopii sa vykonáva len lokálne znecitlivenie miesta vstupu do sakrálneho kanála. Pacient dostane lieky na odbúranie stresu, ale počas celého výkonu spolu komunikujeme. Pri endoskopickom ošetrení platničky sa kombinuje lokálne znecitlivenie s krátkymi úsekmi celkovej anestézie, pretože niektoré časti operácie sú bolestivé. Aj pri tomto výkone však s pacientom preferujeme čiastočnú komunikáciu, čo zvyšuje bezpečnosť výkonu.

Kedy sa pri týchto výkonoch pristupuje k celkovej anestézii?

Pri epiduroskopii sa zásadne nepoužíva celková anestézia, kvôli povahe tohto výkonu je to nežiaduce. Pri bolestivejších fázach endoskopického odstránenia platničky anestéziológ zvolí celkovú anestéziu podľa potreby pacienta. 

Môže si pacient povedať, akú chce anestéziu, alebo o tom zásadne rozhoduje lekár?

V prípade našich výkonov má posledné slovo lekár. Pri chirurgických výkonoch všeobecne je anestéziológ ako „krajčír“, ktorý po diskusii s pacientom „ušije“ anestéziu na mieru. Vstupuje do toho veľké množstvo faktorov a preferencie pacienta sa, samozrejme, zohľadňujú v čo najvyššej možnej miere.

Čo čaká človeka po prebudení „z narkózy“, aké sú najčastejšie reakcie, pocity?

Počas našich výkonov sa používa krátkotrvajúca intravenózna anestézia, po ktorej pacienta vo všeobecnosti čaká len krátke obdobie dezorientácie a prevažujú skôr pozitívne pocity. Nežiaduce účinky ako triaška, nevoľnosť a vracanie sa vyskytujú priamo úmerne k dĺžke a závažnosti chirurgického výkonu. Naše výkony do tejto kategórie nespadajú.