Príjemné prežitie vianočných sviatkov

1379 | 1 min

Vážení klienti,
prajeme vám krásne vianočné sviatky plné radosti a pohody a v novom roku pevné zdravie, veľa spokojnosti a rad osobných i pracovných úspechov.
Ďakujeme za vašu priazeň a dôveru a tešíme sa na vás na našich pracoviskách aj v budúcom roku.
Tím EuroPainClinics