Radiology Case Reports publikoval odborný článok našich lekárov

Novým významným počinom na publikačnom poli EuroPainClinics je zverejnenie odborného článku v prestížnom medzinárodnom lekárskom časopise Radiology Case Reports. Autori v troch kazuistikách zhŕňajú efektivitu techník rádiofrekvenčnej denervácie a kryoablácie pri liečbe zygapophysiálnych (facetových) kĺbov.

Bolesti dolnej časti chrbta patria medzi časté dôvody návštevy pacienta u širokého spektra medicínskych špecialistov. Jednou z možných príčin bolesti je lumbálny facetový syndróm, ktorý je spôsobený dysfunkciou na úrovni facetových (zygoapofyzeálnych) kĺbov.

Autori v článku „Radiofrequency denervation a cryoablation of lumbar zygapophysial joints in treatment of positive lumbar facet joint syndrome – a report of three cases“ popisujú liečbu pozitívneho facetového syndrómu s využitím rádiofrekvenčnej a kryoablačnej techniky a analyzujú výsledky klinického výskumu realizovaného u troch pacientov vo veku 71, 45 a 64 rokov. Výsledky výskumu preukazujú významné zlepšenie klinického stavu pacientov po prvom a treťom mesiaci po výkone za použitia oboch techník, a popisujú ich účinnosť ďalej v čase. Poukazujú zároveň na nevyhnutnosť presnej diagnostiky facetového syndrómu, na základe ktorej je možné zvoliť relevantnú terapeutickú metódu.

Náhled článku tu

Odborný lekársky časopis Radiology Case Reports publikuje výhradne kazuistiky s podkladom diagnostického zobrazovania z celého radu medicínskych odborov, a je vydávaný medzinárodným vydavateľstvom Elsevier pod licenciou na autorské práva University of Washington.

Všetkým autorom a spoluautorom, ktorí sa podieľali na tvorbe odborného článku srdečne blahoželáme!

Foto zdroj: náhled Radiology Case Reports Volume 17, Issue 11, 2022. www.elsevier.com


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia