6. kongres London Pain Forum o neuromodulácii s účasťou MUDr. Rapčana

1393 | 1 min

EuroPainClinics

Viac než dve desiatky lekárskych kapacít z celého sveta sav dňoch 8. až 10. novembra zúčastnili na prestížnom Masterclass kongrese o periférnej neuromodulácii Spinal Cord Stimulation spojenom s kadaverovým workshopom pre výcvik pokročilých neuromodulačných techník, ktorý prebehol v Univerzitnej nemocnici St George’s Hospital v Londýne.

V rámci odborného programu vystúpil MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics,ktorý predstavil vo svojej odbornej prednáške výsledky implantácie unikátneho bezdrôtového neurostimulátora Stimwave pri liečbe ťažkej chronickej bolesti na Slovensku.

Pri tejto príležitosti pripomíname, že pracoviská Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta v Česku aj na Slovensku pôsobia ako diagnostické centrá na indikáciu neurostimulátora SCS. Pri jeho zavedení spolupracujú s fakultnými nemocnicami, pričom MUDr. Rapčan je jedným z hlavných operatérov vysoko špecializovaných operačných tímov.