10 000 E-konzultácií = možnosť unikátnej liečby v širokom rozsahu

1471 | 3 min

Jedným z významných míľnikov EuroPainClinics sa v uplynulých dňoch stalo prekročenie „magickej“ hranice v počte prijatých E-konzultácií. Záujem o zdravotnú starostlivosť na našich pracoviskách týmto prejavilo desaťtisíc z vás, ktorí ste sa túto originálnu online službu rozhodli využiť. Ďakujeme!

E-konzultácia je unikátnym nástrojom, ktorý bol vyprojektovaný a uvedený do praxe v primárnej snahe umožniť dostupnosť vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti v čo najširšom rozsahu.

Nesporne užitočnou výhodou E-konzultácie je najmä to, že pacient sa z pohodlia a v súčasnosti zároveň aj toľko dôležitého bezpečia svojho domova môže kedykoľvek informovať o možnosti liečby pred vlastnou návštevou pracoviska. Prostredníctvom E-konzultácie tak môže v krátkom čase zistiť, či liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi môže byť vhodným riešením pre jeho zdravotné problémy. Nie je nútený vyhľadávať ďalšie zdravotnícke zariadenia a ďalších odborníkov, nemusí cestovať na pracovisko a vynakladať finančné prostriedky spojené s cestovaním – kladným vyhodnotením svojej E-konzultácie získava istotu komplexnej liečby na jednom mieste a u jedného špecialistu. Ak sa liečba nejaví ako vhodné riešenie, môže naopak svoj čas zamerať iným smerom.

E-konzultácia zároveň výrazne napomáha lekárom-špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu. Predbežné lekárske posúdenie pacientom poskytnutých informácií a zdravotníckej dokumentácie umožňuje zrýchliť a spresniť stanovenie uceleného liečebného plánu. Znamená to, že vo chvíli, kedy pacient prichádza na vstupné vyšetrenie, je lekár už oboznámený s jeho zdravotnými ťažkosťami a môže sa zamerať priamo na konkrétnu problematiku.

Celkový proces tvorby, od prvotnej prípravy cez technologické spracovanie, testovací fáze až po nastavenie a uvedenie služby E-konzultácie do prevádzky predstavuje za niekoľko rokov jej vývoja tisíce a tisíce pracovných hodín, ktoré sme tomuto projektu usilovne venovali. A aj naďalej pracujeme na zavádzaniu ďalších technických aj kreatívnych inovácií tak, aby vaša práca v tomto jedinečnom virtuálnom prostredí bola čo najjednoduchšia a užívateľsky príjemná. Dokladom toho je aj novinka poslednej doby – potvrdzujúci e-mailová správa s komplexnými informáciami k priebehu vyhodnocovania E-konzultácie, ktoré je novo možné sledovať priamo online.

Ďakujeme za vašu dôveru, ktorú v nás vkladáte, a umožňujete nám tak každodenné napĺňanie podstaty nášho poslania. Sme stále tu pre vás a vašu liečbu.