Nová korporátna brožúra predstavuje všetko o EuroPainClinics®

1141 | 2 min

EuroPainClinics

Pre širokú aj odbornú verejnosť je aktuálne pripravený nový image-informačný materiál, ktorý zachytáva činnosť a aktivity EuroPainClinics® z hľadiska ponuky poskytovaných výkonov a liečebných metód, teritoriálnej pôsobnosti či predstavenie špičkových špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti.

Korporátna brožúra EuroPainCLinics® obsahuje množstvo praktických informácií o chronickej bolesti chrbta a možnostiach jej liečby vrátane dvoch pokročilých endoskopických metód – Epiduroskopie a Endoskopické diskektómia, pri ktorých sú uvedené QR kódy k stiahnutiu animačného videa o priebehu výkonov (anglická verzia). Osobné skúsenosti z liečby v EuroPainClinics® zachytávajú exkluzívne a veľmi úprimné výpovede našich liečených pacientov. Špeciálny priestor venuje špičkovým špecialistom – Expertom EuroPainClinics® ako hlavným lídrom našej liečby a zoznamuje aj s aktívnym klinickým výskumom, ktorý v EuroPainClinics® úspešne prebieha. V brožúre nechýba prehľad klinických partnerských pracovísk EuroPainClinics® vrátane dôležitých kontaktov. Korporátny materiál je aktuálne vydaný v slovenskom jazyku, ďalšie jazykové verzie sú pripravované.

Korporátna brožúra na stiahnutie