Nová korporátna brožúra predstavuje všetko o EuroPainClinics®

Pre širokú aj odbornú verejnosť je aktuálne pripravený nový image-informačný materiál, ktorý zachytáva činnosť a aktivity EuroPainClinics® z hľadiska ponuky poskytovaných výkonov a liečebných metód, teritoriálnej pôsobnosti či predstavenie špičkových špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti. Korporátna brožúra EuroPainCLinics® obsahuje množstvo praktických informácií o chronickej bolesti chrbta a možnostiach jej liečby vrátane dvoch pokročilých endoskopických metód – Epiduroskopie a Endoskopické diskektómia, pri ktorých sú uvedené QR kódy k stiahnutiu animačného videa o priebehu výkonov (anglická verzia). Osobné skúsenosti z liečby v EuroPainClinics® zachytávajú exkluzívne a veľmi úprimné výpovede našich liečených pacientov. Špeciálny priestor venuje špičkovým špecialistom – Expertom EuroPainClinics® ako hlavným lídrom našej liečby a zoznamuje aj s aktívnym klinickým výskumom, ktorý v EuroPainClinics® úspešne prebieha. V brožúre nechýba prehľad klinických partnerských pracovísk EuroPainClinics® vrátane dôležitých kontaktov. Korporátny materiál je aktuálne vydaný v slovenskom jazyku, ďalšie jazykové verzie sú pripravované. Korporátna brožúra na stiahnutie

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia