TLAČOVÁ SPRÁVA: MUDr. Róbert Tirpák získal ako prvý lekár v Českej republike prestížnu certifikáciu FIPP

Pri príležitosti udelenia prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) MUDr. Róbertovi Tirpákovi, vedúcemu lekárovi EuroPainClinics® v Prahe a MUDr. Martinovi Grigerovi, vedúcemu lekárovi EuroPainClinics® v Bratislave, boli uverejnené 12. októbra tlačové správy prostredníctvom tlačových agentúr ČTK a SITA. TZ_MUDr_TIRPÁK_FIPP_EPC_12_10 TISKOVÁ ZPRÁVA MUDr. Róbert Tirpák získal jako první lékař v České republice prestižní certifikaci FIPP Praha, 12. 10. 2017     Prestižní mezinárodní lékařská certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) byla udělena prvnímu lékaři v České republice. Jejím držitelem se stal MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař specializovaného zdravotnického pracoviště léčby bolesti EuroPainClinics® v Praze, které se jako jediné české pracoviště prezentuje tímto renomovaným ohodnocením kvality poskytované intervenční léčby. Certifikaci uděluje světová organizace World Institute of Pain. MUDr_Tirpak_1500x1000Certifikace FIPP potvrzuje profesní dovednosti a kompetence specialistů na intervenční léčbu bolesti se zaměřením na intervenční techniky. Kandidáti absolvují certifikační program FIPP, který završuje vykonání odborné psychometrické zkoušky před zkušební komisí FIPP. Osvědčení (spolu s národní licencí) opravňuje k výkonu činnosti v oblasti intervenční léčby bolesti po celém světě. Držiteli certifikace FIPP je v současné době více než tisíc lékařů z šedesáti zemí světa. EuroPainClinics® díky svojí znalostní platformě dlouhodobě rozvíjí a upevňuje pozici lídra v oblasti intervenční léčby bolesti přínosem inovativních miniinvazivních a endoskopických technik, rozsáhlých vzdělávacích aktivit a vlastního klinického výzkumu. MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, předseda představenstva EPC Health Invest SE, uvádí: „Již při vzniku našeho záměru vybudování pracovišť EuroPainClinics® jsme si stanovili, že chceme poskytovat péči podle světových standardů léčby bolesti. Vypracovali jsme několikaletý plán edukace našich lékařů tak, aby mohli uspět v této náročné certifikaci. Jsem velmi rád, že jejich úspěch pomohl vytvořit unikátní, takto akreditovaná pracoviště léčby bolesti v České a Slovenské republice.“MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, první držitel certifikace pro Slovenskou republiku od roku 2013, zdůrazňuje:„Program FIPP přispívá ke globálnímu rozvoji a standardizaci v oblasti intervenční léčby a jmenování FIPP je jednoznačným potvrzením vysokého profesního kreditu. Úspěch MUDr. Tirpáka dokazuje vysokou odbornost našich lékařských týmů, která řadí EuroPainClinics® mezi algeziologická pracoviště evropské i světové úrovně.“ MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista a specialista na léčbu bolesti. Je certifikovaným instruktorem kurzů první pomoci pro lékaře vedených pod European Resuscitation Council a certifikovaný akupunkturista. Specializační zkoušku získal MUDr. Tirpák v oboru manuální a myoskeletální medicíny.Klinickou praxi v oboru intervenční algeziologie vykonával po řadu let ve Velké Británii. Ke svému jmenování MUDr. Tirpák uvádí: „Vykonání zkoušky FIPP považuji za mimořádně hodnotnou profesní zkušenost a oceňuji zejména možnost srovnání vlastních používaných postupů s dalšími specialisty. Získání certifikace mne utvrzuje ve správnosti a bezpečnosti při jejich výkonu v každodenní praxi a ve správně nastavených standardech léčby v rámci našeho pracoviště.“ Od roku 2014 je MUDr. Tirpák, FIPP, vedoucím lékařem specializovaného pracoviště léčby bolesti EuroPainClinics® v Praze. Pracoviště se zaměřuje na léčbu chronické bolesti bederní, hrudní a krční páteře a ve spolupráci s partnerskými pracovišti EuroPainClinics® zajišťuje léčbu prostřednictvím pokročilých endoskopických metod. Kontakt: Specializované zdravotnické pracoviště léčby bolesti EuroPainClinics® Starochodovská 1750/91 149 00 Praha 4 Telefon: +420 702 297 397 recepce@www.europainclinics.sk —————– EuroPainClinics® je odborným garantem partnerských a evropských spolupracujících klinických pracovišť se zaměřením na intervenční léčbu bolesti. Pracoviště využívající znalostní platformu EuroPainClinics® poskytují vysoce odbornou lékařskou péči s cílem zlepšení zdravotního stavu pacientů úlevou od bolesti, minimalizace užívání léků a rychlého návratu do aktivního života. Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society). EuroPainClinics® vyvíjí vlastní výzkumnou činnost a připravuje odborné vzdělávací programy a semináře s tématy aktuálních trendů v intervenční algeziologii. www.europainclinics.com Kontakt: Mgr. Dagmar Bílková PR Manager Tel. 607 822 500 bilkova@www.europainclinics.sk  

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia