Sprievodca službou E-konzultácia krok za krokom

Služba E-konzultácia, ktorá je vzhľadom k špecializácii poskytovanej liečby zavedená na pracoviskách EuroPainClinics, je prvým krokom pre každého pacienta, ktorý má záujem informovať sa o možnosti liečby k svojim ťažkostiam a objednaní. Pre jednoduchú orientáciu o priebehu všetkých etáp tejto služby je aktuálne k dispozícii praktický informačný sprievodca.

Princípom E-konzultácie je online konzultácia zdravotného stavu pacienta špecialistami na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a následné odporúčanie ďalších krokov. Touto cestou sa pacient najprv vopred informuje o vhodnosti miniinvazívnej a endoskopickej liečby ku svojim ťažkostiam spojeným s bolesťou chrbta.

Ak je predbežným lekárskym posúdením podkladov E-konzultácie špecialistou liečba odporúčaná ako vhodné riešenie, pacient je pozvaný na vstupné vyšetrenie, kde prebieha komplexná diagnostika bolesti chrbta a stanovenie najvhodnejšieho typu výkonu v rámci celkového liečebného plánu. Ak liečba nie je odporučená ako vhodné riešenie (zvyčajne zdravotná indikácia nespadá do špecializácie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na pracoviskách EuroPainClinics alebo z dôvodu kontraindikácií k výkonom), pacient je o tejto skutočnosti upovedomený e-mailovou správou s odporúčaním konzultácie svojich zdravotných ťažkostí s lekármi iných odborností.

Informačný letáčik E-konzultácia si môžete stiahnúť tu

Čítajte o službe E-konzultácia viac aj tu:


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia