Osteoartróza kolena? Zvolte riešenie namiesto operácie

1620 | 4 min

Za bolesťou, opuchom a obmedzenou pohyblivosťou kolena stojí najčastejšie osteoartróza. S úľavou od bolesti vám môžeme pomôcť šetrnými miniinvazívnymi výkonmi, ktoré využívajú efekt tepla, hlbokého chladu, alebo regeneratívnych účinkov vlastnej krvi. O možnostiach liečby sa kedykoľvek môžete informovať na webovej stránke www.bolestkolena.sk.

Osteoartróza, rozšírené nezápalové ochorenie kĺbovej chrupavky, postihuje najčastejšie staršiu vekovú skupinu od 60 rokov vyššie, potrápiť však môže aj oveľa mladšie ročníky. V závažnejších stavoch znamená obmedzenia v aktívnom pohybe, či už pri každodenných činnostiach, športu, záujmových aktivitách, ako aj psychickú nepohodu. Ak nepomáha a úľavu neprináša cvičenie, rehabilitácia, ortopedická či reumatologická liečba, potom možno využiť niektorú z možností miniinvazívnej liečby.

Štádiá osteoartrózy

Na našich pracoviskách poskytujeme pri dlhodobej liečbe bolesti kolena miniinvazívne, tzv. denervačné výkony, pri ktorých sa využíva účinkov tepelnej a pulznej rádiofrekvencie, alebo efekt nízkej teploty na princípe zmrazenia nervových štruktúr, ak ide o osteoartrózu v pokročilých štádiách 3 a 4.

LIEČBA S VYUŽITÍM RÁDIOFREKVENCIE

Duálna rádiofrekvenčná terapia zahŕňa dva výkony, ktoré môžu byť vykonané samostatne alebo spolu. Prvý výkon je založený na princípe cieleného pôsobenia veľmi vysokej teploty 82 °C v oblasti kolenných nervov (rádiofrekvenčná neurotómia). Výkon je vhodný napríklad pre pacientov, ktorí nereagujú na konzervatívnu liečbu alebo sú vystavení riziku pri operácii, napr. z dôvodu kardiovaskulárneho ochorenia. Druhý výkon sa zameriava na úpravu zápalu vo vnútri kolenného kĺbu (bipolárna intraartikulárna pulzná rádiofrekvencia).

Obe metódy prebiehajú ambulantne, v ľahkej anestézii, v délke trvania do 30 minút.

LIEČBA S VYUŽITÍM PULZNEJ RÁDIOFREKVENCIE A NÁSLEDNEJ KRYOABLÁCIE

Výkon kombinuje dve liečebné techniky. Prvá, tzv. neuromodulačná liečba využíva účinky krátkodobo pôsobiacich impulzov elektrického prúdu na nervové tkanivo bez jej deštrukcie (pulzná rádiofrekvencia). Druhým výkonom je kryoablácia – inovatívna metóda úľavy od bolesti s využitím efektu chladu. Pri bolesti kolenného kĺbu ide o cielené pôsobenie ľadových kryštálikov generovaných špeciálnym kryochirurgickým prístrojom na určité časti nervového tkaniva, ktoré sú zodpovedné za vnímanie bolesti. Kryoanalgézia nepoškodzuje tieto štruktúry trvalo, a preto môžu nervové tkaniva opäť regenerovať, väčšinou od 6 do 12 mesiacov od výkonu. Potom dochádza k obnove senzorické (zmyslovej) funkcie, nemusí však byť už prítomná bolesť. Výkon je možné tiež opakovať.

Výkon sa vykonáva ambulantne, v ľahkej anestézii a v dobe trvania do 60 minút.

ČAKÁTE NA OPERÁCIU KOLENA?

Ak čakáte na náhradu kolenného kĺbu, operácia vám nebola odporúčaná, alebo ju nechcete či nemôžete podstúpiť, zistite, či liečebné riešenie môžeme poskytnúť aj vám!

REGENERATÍVNA TERAPIA RTG NAVIGOVANOU AUTOLÓGNOU PLAZMOU

Terapia využívajúca blahodárnych účinkov získaných z vlastnej krvi je typom liečby, ktorá môže byť vhodným riešením bolesti kolenného kĺbu pri osteoartróze v začiatočných štádiách 1 a 2. Na našich pracoviskách je poskytovaná terapia autológnej plazmy pod presnou a bezpečnou RTG (röntgenologickou) alebo USG navigáciou, čo je nespornou výhodou oproti aplikáciám na iných pracoviskách. Týmto spôsobom je plazma obohatená o krvné doštičky aplikovaná cielene k miestu, kde môže ihneď začať „pracovať“ na regenerácii postihnutého tkaniva alebo kĺbovej štruktúry.

Táto terapia je nadštandardná a nie je hradená žiadnym zdravotným poistením.

VŠETKO O LIEČBE BOLESTI KOLENA A MOŽNOSTI OBJEDNANIA NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE:
www.bolestkolene.sk

Využite bezplatnú službu E-konzultácia ešte dnes!