Bolesť kolena pri osteoartróze? Riešenie namiesto operácie

Bolesť, opuch a obmedzenú pohyblivosť spôsobuje osteoartróza, pomerne rozšírené nezápalové ochorenie kĺbov. Pri liečbe bolesti kolena pri osteoartróze poskytujeme šetrné a bezpečné miniinvazívne výkony a regeneratívnu terapiu, ktoré môžu priniesť účinnú úľavu od bolesti. O možnostiach liečby informuje inovovaná webová stránka www.bolestkolena.sk.

Osteoartróza, rozšírené nezápalové ochorenie kĺbovej chrupavky, postihuje najčastejšie staršiu vekovú skupinu od 60 rokov vyššie, potrápiť však môže aj oveľa mladšie ročníky. V závažnejších stavoch znamená obmedzenia v aktívnom pohybe, či už pri každodenných činnostiach, športu, záujmových aktivitách, ako aj psychickú nepohodu. Ak nepomáha a úľavu neprináša cvičenie, rehabilitácia, ortopedická či reumatologická liečba, potom možno využiť niektorú z možností miniinvazívnej liečby.

Štádiá osteoartrózy

Na našich pracoviskách poskytujeme pri dlhodobej liečbe bolesti kolena miniinvazívne, tzv. denervačné výkony, pri ktorých sa využíva účinkov tepelnej a pulznej rádiofrekvencie, alebo efekt nízkej teploty na princípe zmrazenia nervových štruktúr, ak ide o osteoartrózu v pokročilých štádiách 3 a 4.

LIEČBA S VYUŽITÍM RÁDIOFREKVENCIE

Duálna rádiofrekvenčná terapia zahŕňa dva výkony, ktoré môžu byť vykonané samostatne alebo spolu. Prvý výkon je založený na princípe cieleného pôsobenia veľmi vysokej teploty 82 °C v oblasti kolenných nervov (rádiofrekvenčná neurotómia). Výkon je vhodný napríklad pre pacientov, ktorí nereagujú na konzervatívnu liečbu alebo sú vystavení riziku pri operácii, napr. z dôvodu kardiovaskulárneho ochorenia. Druhý výkon sa zameriava na úpravu zápalu vo vnútri kolenného kĺbu (bipolárna intraartikulárna pulzná rádiofrekvencia).

Obe metódy prebiehajú ambulantne, v ľahkej anestézii, v dobe trvania do 30 minút.

LIEČBA S VYUŽITÍM PULZNEJ RÁDIOFREKVENCIE A KRYOABLÁCIE

Výkon kombinuje dve liečebné techniky. Prvá, tzv. neuromodulačná liečba využíva účinky krátkodobo pôsobiacich impulzov elektrického prúdu na nervové tkanivo bez jej deštrukcie (pulzná rádiofrekvencia). Druhým výkonom je kryoablácia – inovatívna metóda úľavy od bolesti s využitím efektu chladu. Pri bolesti kolenného kĺbu ide o cielené pôsobenie ľadových kryštálikov generovaných špeciálnym kryochirurgickým prístrojom na určité časti nervového tkaniva, ktoré sú zodpovedné za vnímanie bolesti. Kryoanalgézia nepoškodzuje tieto štruktúry trvalo, a preto môžu nervové tkaniva opäť regenerovať, väčšinou od 6 do 12 mesiacov od výkonu. Potom dochádza k obnove senzorické (zmyslovej) funkcie, nemusí však byť už prítomná bolesť. Výkon je možné tiež opakovať.

Výkon sa vykonáva ambulantne, v ľahkej anestézii a v dobe trvania do 60 minút.

ČAKÁTE NA OPERÁCIU KOLENA?

Ak sa stretávate s bolesťou kolenného kĺbu a čakáte na náhradu kolenného kĺbu, alebo naopak vám nebola operácia odporúčaná, alebo ju nechcete podstúpiť, aj v tomto prípade môže byť riešením pre zmiernenie bolesti niektorý z typov nami poskytovaných miniinvazívnych výkonov.

Miniinvazívne výkony sú plne hradené poisťovňou UNION.
Cena pre poistencov VšZP a Dôvera je 500 euro. 

REGENERATÍVNA TERAPIA RTG NAVIGOVANOU AUTOLÓGNOU PLAZMOU

Terapia využívajúca blahodárnych účinkov získaných z vlastnej krvi je typom liečby, ktorá môže byť vhodným riešením bolesti kolenného kĺbu pri osteoartróze v začiatočných štádiách 1 a 2. Na našich pracoviskách je poskytovaná terapia autológnej plazmy pod presnou a bezpečnou RTG (röntgenologickou) navigáciou, čo je nespornou výhodou oproti aplikáciám na iných pracoviskách. Týmto spôsobom je plazma obohatená o krvné doštičky aplikovaná cielene k miestu, kde môže ihneď začať „pracovať“ na regenerácii postihnutého tkaniva alebo kĺbovej štruktúry.

Táto terapia je nadštandardná a nie je hradená žiadnym zdravotným poistením.

Navštivte novú webovú stránku www.bolestkolena.sk a informujte sa o možnosti vašej liečby ešte dnes využitím bezplatnej služby E-konzultácia.


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia