Participujeme na edukácii špecialistov v celosvetovom meradle

547 | 2 min

Inovatívne techniky perkutánnej endoskopickej chirurgie chrbtice predstavili na medzinárodnom anatomickom workshope v nemeckom Essene špecialisti EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., Dr. Krzysztof Łokas a MUDr. Ľubomír Poliak. Vzdelávacieho seminára sa zúčastnilo 56 spinálnych chirurgov a 7 distribútorov z celého sveta.

Oblasť vysoko kvalitného vzdelávania patrí k pilierom komplexnej znalostnej platformy EuroPainClinics. Medicínske poznatky a klinické skúsenosti sú zdieľané jednak formou vlastných vzdelávacích programov, ktorých cieľom je prehĺbiť záujem odbornej multidisciplinárnej verejnosti o odbor intervenčnej liečby bolesti, a súčasne sú tiež implementované do externých vzdelávacích projektov.

MUDr. Róbert Rapčan sa ako odborný medicínsky garant dlhodobo podieľa na kontinuálnom rozvoji odboru intervenčnej algeziológie a oblasti pokročilých intervenčných techník v tuzemskom, ale predovšetkým v celosvetovom meradle. Svoje rozsiahle profesijné skúsenosti a špičkové technické zručnosti odovzdáva formou bohatej pedagogickej činnosti. Ako medzinárodný školiteľ nemeckej firmy MaxMore pre školenia v endoskopických technikách pravidelne vystupuje na seminároch organizovaných touto spoločnosťou, techniky intervenčnej algeziológie prednáša na Gulf Medical Univerzity v Spojených arabských emirátoch, vyučuje algeziológiu a ultrazvukovú anatómiu na lekárskej fakulte Univerzity J. P. Šafaríka v Košiciach. Pôsobí ďalej v prestížnej funkcii FIPP Examiner – člen skúšobnej komisie a examinátor medzinárodných skúšok FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) organizovaných svetovou organizáciou World Institut od Pain, je členom Poradného výboru medzinárodného edukačného portálu pre lekárov PainCast a.i.


MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., predstavil techniky perkutánneho endoskopického transforaminálneho prístupu
Dr. Krzysztof Łokas sa venoval technikám interlaminárneho perkutánneho endoskopického prístupu
MUDr. Ľubomír Poliak vyučoval endoskopické techniky pri liečbe fazetových kĺbov a SI kĺbu

.