Otvárame nové pracovisko EuroPainClinics Brno od februára 2019!

1500 | 3 min

EuroPainClinics

Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics otvára od 4. februára 2019 nové pracovisko v Brne v priestoroch Polikliniky Starý Lískovec. Pacienti z Moravy i ďalších regiónov s poistením u VZP majú možnosť využiť vysoko špecializovanú liečbu chrbta so zameraním na bolesť bedrovej chrbtice v dôsledku hernie medzistavcovej platničky, ktorú najčastejšie sprevádzajú prejavy ako šírenie bolesti do dolnej končatiny, bodavá, tupá, pichľavá bolesť, strata sily a ochabnutosť končatiny, mravčenie, brnenie a i. Ďalším typom je liečba pretrvávajúcej alebo nové bolesti po operácii chrbta spojené s tzv. syndrómom zlyhania operačnej liečby (FBSS). 

Prečo zvoliť miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta
Pri liečbe sú využívané unikátne miniinvazívne a endoskopické výkony, ktoré sú maximálne šetrné k pacientovi a majú rad klinických benefitov ako menší chirurgický rez, menší výskyt infekcií, menšie riziko poškodenia nervov, menšiu tvorbu epidurálnej fibrózy a.i. Významnou výhodou je v neposlednom rade rýchlejší rekonvalescencia a rýchlejší návrat do aktívneho života a do zamestnania. Výkony sa vykonávajú v ambulantnej starostlivosti a bez nutnosti hospitalizácie a trvajú od 30 do 90 minút. Miniinvazívna a endoskopická liečba je ideálnym riešením pre všetkých pacientov, ktorí si želajú rýchle, šetrné a účinné riešenie svojich zdravotných ťažkostí a ktorí nechcú byť bolesťou vo svojom živote a aktivitách v zamestnaní či voľnočasových aktivitách ďalej obmedzovaní.

Ako sa objednať – E-konzultácia
Záujemci o liečbu na Klinike miniinvazívnej a endoskopickej liečby Brno môžu pre objednanie využiť telefonický kontakt +420 792 336 946 ako aj online službu E-konzultácia, prostredníctvom ktorej sa pacient vopred informuje, či je jeho zdravotná indikácia vhodná pre liečbu miniinvazivními a endoskopickými výkonmi a môže byť objednaný na vstupnú konzultáciu. Odoslaná E-konzultácia (vyplnený formulár, výsledky vyšetrení MRI nie starší 6 mesiacov a priložené prílohy) je vyhodnotená špecialistami na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a o ďalšom postupe dostane záujemca informáciu do e-mailu.

Kontakt:

EuroPainClinics Brno
Poliklinika Starý Lískovec, 1. patro
U Pošty 402/14, 625 00  Brno – Starý Lískovec

tel. čísle +420 792 336 946
E-mail: brno@europainclinics.cz