Odborný článok v časopise General Reanimatology

948 | 2 min

V oblasti odborného publikovania je novým významným počinom špecialistov EuroPainClinics odborný článok uverejnený prestížnym recenzovaným ruským časopisom General Reanimatology. V článku autori zdieľajú svoju úspešnú klinickú skúsenosť s liečbou relatívne raritnej periférnej neuropatie – izolovanej neuropatie nervus peroneus superficialis (SPN).

Tento typ bolestivého syndrómu je spájaný s mechanickým útlakom daného nervu na predisponovaných miestach jeho anatomického priebehu. Článok „Elusive Diagnosis of Superficial Peroneal Nerve Entrapment“ predkladá kazuistiku 14-ročnej pacientky s viac ako 24 mesiacmi trvajúcimi bolesťami končatiny, keď pre negatívny vývoj klinického stavu a bez úspešného efektu predchádzajúcej liečby zostala odkázaná na invalidný vozík, pričom zvažovná bola finálne amputácia pravej dolnej končatiny pod kolenom. Po týchto dvoch rokoch pacientka podstúpila vyšetrenie na pracovisku EuroPainClinics, kde bol špecialistami diagnostikovaný útlak SPN. Po realizácii ambulantného výkonu deliberácie SPN v lokálnej anestézii sa stav pacientky prakticky ihneď po zákroku zlepšil, a po dvoch mesiacoch rehabilitácie bola pacientka bez akýchkoľvek klinických príznakov. Dobrý klinický stav pacientky pretrváva aj v súčasnosti, viac ako dva roky po terapeutickom výkone. 

Článok k náhledu

Vedecký recenzovaný časopis General Reanimatology je vydávaný inštitúciou V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, a je zaradený do zoznamu ruských periodických a výskumných časopisov Najvyššiej certifikačnej komísie odporúčajúci publikovanie kandidátskych a doktorandských prác. Časopis zverejňuje výsledky klinických štúdií kritických ochorení, terminálnych a postresuscitačních stavov vrátane mechanizmov ich vývoja; diagnostiku, prevenciu a manažment v intenzívnej starostlivosti a ďalšie súvisiace aspekty.