Odborný článok publikoval časopis Lekársky obzor

517 | 2 min

Novým publikačným počinom špecialistov EuroPainClinics je zverejnenie odborného článku v slovenskom recenzovanom časopise Lekársky obzor. Autori predstavujú v sérii kazuistik výsledky klinického výskumu termoablačnej liečby lumbálneho facetového syndrómu.

Séria kazuistik popisuje klinický priebeh liečby diagnostikovaného facetového syndrómu v kontexte zmien na kvalitu života u troch pacientov, ktorí podstúpili kryoablačný a rádiofrekvenčný ablačný výkon mediálnych nervových ramienok senzitívne inervujúcich facetové kĺby.

Výsledky úľavového efektu liečby boli sledované v rámci realizovaného klinického výskumu EuroPainClinics. Sledované parametre – intenzita bolesti dolnej časti chrbta a intenzita bolesti dolných končatín boli hodnotené na numerickej škále bolesti (NRS) 0-10. Na hodnotenie boli ďalej použité dotazníky kvality života, a to Oswestry Disability Index (ODI), ktorý je zameraný na vykonávanie bežných aktivít ovplyvnených bolesťami dolnej časti chrbta, a licencovaný dotazník EQ-5D-5L hodnotiaci kvalitu života pacienta z piatich hľadísk: mobilita, starostlivosť o seba, vykonávanie obvyklých činností, sledovanie intenzity bolesti a depresia. Z výsledkov výskumu primárne vyplýva významné zlepšenie klinického stavu pozorované u všetkých pacientov v prvom a treťom mesiaci po výkone.

Lumbálny facetový syndróm (LFS) je jedna z častých príčin chronickej bolesti dolnej časti chrbta, ktorý vzniká poškodením facetového (medzistavcového) kĺbu s následnou iritáciou nervov. Termoablačný intervenčný výkon je jednou z efektívnych možností liečby u precízne diagnostikovaného LFS, ktorý je možné, s časovým odstupom, opakovať.

Foto zdroj: náhľad Lekársky obzor 4/2022. Časopis Lekársky obzor (ISSN 0457-4214) je recenzovaným slovenským časopisom vydávaným Slovenskou lekárskou univerzitou v Bratislave. Časopis je indexovaný v databáze SCOPUS.